ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರಾರಂಭಗಳು

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಚನೆಕಾರರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2024

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಚನೆಕಾರರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2024

ಭಾಗವಹಿಸಿ
ನಾಗರಿಕರ ಕುಂದುಕೊರತೆ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ದತ್ತಾಂಶ ಚಾಲಿತ ನಾವೀನ್ಯತೆ ಕುರಿತ ಆನ್ಲೈನ್ ಹ್ಯಾಕಥಾನ್ -2024

ನಾಗರಿಕರ ಕುಂದುಕೊರತೆ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ದತ್ತಾಂಶ ಚಾಲಿತ ನಾವೀನ್ಯತೆ ಕುರಿತ ಆನ್ಲೈನ್ ಹ್ಯಾಕಥಾನ್ -2024

ಭಾಗವಹಿಸಿ
ಐಡಿಯಾಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ವಿಷನ್ ವಿಕ್ಷಿತ್ ಭಾರತ್@2047

ಐಡಿಯಾಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ವಿಷನ್ ವಿಕ್ಷಿತ್ ಭಾರತ್@2047

ಭಾಗವಹಿಸಿ
ಇಂಡಿಯಾ ಪಿಚ್ ಪೈಲಟ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಚಾಲೆಂಜ್

ಇಂಡಿಯಾ ಪಿಚ್ ಪೈಲಟ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಚಾಲೆಂಜ್

ಭಾಗವಹಿಸಿ
ಶಿಕ್ಷಕ್ ಪರ್ವ 2022

ಶಿಕ್ಷಕ್ ಪರ್ವ 2022

ಭಾಗವಹಿಸಿ