గతం ప్రారంభాలు

టాయ్-బేస్డ్ గేం రిఫ్లెక్టింగ్ ఇండియన్ ట్రెడిషన్ లేదా కల్చర్

టాయ్-బేస్డ్ గేం రిఫ్లెక్టింగ్ ఇండియన్ ట్రెడిషన్ లేదా కల్చర్

వ్యూ
డ్రగ్ డిస్కవరీ హ్యాకథాన్ 2020

డ్రగ్ డిస్కవరీ హ్యాకథాన్ 2020

వ్యూ
జాతీయ విద్యా విధానం, 2020 అమలుకు సూచనలు ఆహ్వానించారు

జాతీయ విద్యా విధానం, 2020 అమలుకు సూచనలు ఆహ్వానించారు

వ్యూ
పాఠశాల పిల్లలకు ఫోటోగ్రఫీ పోటీ

పాఠశాల పిల్లలకు ఫోటోగ్రఫీ పోటీ

వ్యూ