తాజా ప్రారంభాలు

బొమ్మ పిల్లల కోసం ఇంటిగ్రేటెడ్ స్టోరీస్

బొమ్మ పిల్లల కోసం ఇంటిగ్రేటెడ్ స్టోరీస్

పాల్గొనండి
AI గేం ఛేంజర్స్ అవార్డు 2023

AI గేం ఛేంజర్స్ అవార్డు 2023

పాల్గొనండి
రోబోటిక్స్ పై జాతీయ వ్యూహం ముసాయిదా

రోబోటిక్స్ పై జాతీయ వ్యూహం ముసాయిదా

పాల్గొనండి
వీర్ గాథా 3.0

వీర్ గాథా 3.0

పాల్గొనండి
ODF ప్లస్ అసెట్స్ ఫోటోగ్రఫీ క్యాంపెయిన్

ODF ప్లస్ అసెట్స్ ఫోటోగ్రఫీ క్యాంపెయిన్

పాల్గొనండి
జాతీయ స్థాయి సినిమా పోటీలు

జాతీయ స్థాయి సినిమా పోటీలు

పాల్గొనండి
యువ ప్రతిభ (క్లినరీ టాలెంట్ హంట్)

యువ ప్రతిభ (క్లినరీ టాలెంట్ హంట్)

పాల్గొనండి
శిక్షక్ పర్వ్ 2022

శిక్షక్ పర్వ్ 2022

పాల్గొనండి
ప్రజల కోసం CSIRల సామాజిక వేదిక

ప్రజల కోసం CSIRల సామాజిక వేదిక

పాల్గొనండి