తాజా ప్రారంభాలు

శోషరస ఫైలేరియాసిస్ పై పోస్టర్ తయారీ మరియు స్లోగన్ రైటింగ్ కాంపిటీషన్ (హాథీపాన్)

శోషరస ఫైలేరియాసిస్ పై పోస్టర్ తయారీ మరియు స్లోగన్ రైటింగ్ కాంపిటీషన్ (హాథీపాన్)

పాల్గొనండి
కొత్త క్రిమినల్ చట్టాలపై అవగాహన కార్యక్రమం

కొత్త క్రిమినల్ చట్టాలపై అవగాహన కార్యక్రమం

పాల్గొనండి
महिला एवं बाल सुरक्षा हेतु 3 नए कानून के प्रावधान- एक चर्चा

महिला एवं बाल सुरक्षा हेतु 3 नए कानून के प्रावधान- एक चर्चा

పాల్గొనండి
సాంకేతిక పరిజ్ఞానం ద్వారా ఆహార పంపిణీని మార్చడం

సాంకేతిక పరిజ్ఞానం ద్వారా ఆహార పంపిణీని మార్చడం

పాల్గొనండి
యోగా విత్ ఫ్యామిలీ వీడియో కాంటెస్ట్

యోగా విత్ ఫ్యామిలీ వీడియో కాంటెస్ట్

పాల్గొనండి
2024 యోగాకోసం ప్రధానమంత్రి అవార్డులు

2024 యోగాకోసం ప్రధానమంత్రి అవార్డులు

పాల్గొనండి
దేఖో అప్నా దేశ్, పీపుల్స్ ఛాయిస్ 2024

దేఖో అప్నా దేశ్, పీపుల్స్ ఛాయిస్ 2024

పాల్గొనండి
CSIR సామాజిక వేదిక 2024

CSIR సామాజిక వేదిక 2024

పాల్గొనండి
ఇండియా పిచ్ పైలట్ స్కేల్ స్టార్టప్ ఛాలెంజ్

ఇండియా పిచ్ పైలట్ స్కేల్ స్టార్టప్ ఛాలెంజ్

పాల్గొనండి
శిక్షక్ పర్వ్

శిక్షక్ పర్వ్

పాల్గొనండి