லேட்டஸ்ட் முன்முயற்சிகள்

Toy – Integrated Stories for Children

Toy – Integrated Stories for Children

பங்குகொள்ளுங்கள்
AI Game Changers Award 2023
ரோபோடிக்ஸ் குறித்த தேசிய மூலோபாய வரைவு

ரோபோடிக்ஸ் குறித்த தேசிய மூலோபாய வரைவு

பங்குகொள்ளுங்கள்
வீர் கதா 3.0
ODF பிளஸ் சொத்துக்கள் புகைப்படம் எடுக்கும் பிரச்சாரம்

ODF பிளஸ் சொத்துக்கள் புகைப்படம் எடுக்கும் பிரச்சாரம்

பங்குகொள்ளுங்கள்
'தேசிய அளவிலான திரைப்படப் போட்டி

'தேசிய அளவிலான திரைப்படப் போட்டி

பங்குகொள்ளுங்கள்
யுவா பிரதிபா (சமையல் திறன் வேட்டை)

யுவா பிரதிபா (சமையல் திறன் வேட்டை)

பங்குகொள்ளுங்கள்
சிக்ஷக் பர்வ் 2022

சிக்ஷக் பர்வ் 2022

பங்குகொள்ளுங்கள்
பொதுமக்களுக்கான CSIRகளின் சமூக தளம்

பொதுமக்களுக்கான CSIRகளின் சமூக தளம்

பங்குகொள்ளுங்கள்