லேட்டஸ்ட் முன்முயற்சிகள்

India Pitch Pilot Scale Startup Challenge

India Pitch Pilot Scale Startup Challenge

பங்குகொள்ளுங்கள்
பொம்மை  குழந்தைகளுக்கான ஒருங்கிணைந்த கதைகள்

பொம்மை குழந்தைகளுக்கான ஒருங்கிணைந்த கதைகள்

பங்குகொள்ளுங்கள்
ODF பிளஸ் சொத்துக்கள் புகைப்படம் எடுக்கும் பிரச்சாரம்

ODF பிளஸ் சொத்துக்கள் புகைப்படம் எடுக்கும் பிரச்சாரம்

பங்குகொள்ளுங்கள்
'தேசிய அளவிலான திரைப்படப் போட்டி

'தேசிய அளவிலான திரைப்படப் போட்டி

பங்குகொள்ளுங்கள்
சிக்ஷக் பர்வ் 2022

சிக்ஷக் பர்வ் 2022

பங்குகொள்ளுங்கள்
பொதுமக்களுக்கான CSIRகளின் சமூக தளம்

பொதுமக்களுக்கான CSIRகளின் சமூக தளம்

பங்குகொள்ளுங்கள்