ਨਵੀਨਤਮ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ

ਰੋਬੋਟਿਕਸ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ

ਰੋਬੋਟਿਕਸ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ

ਹਿੱਸਾ ਲਓ
ਵੀਰ ਗਾਥਾ 3.0

ਵੀਰ ਗਾਥਾ 3.0

ਹਿੱਸਾ ਲਓ
ODF ਪਲੱਸ ਅੇਸੈੱਟਸ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਮੁਹਿੰਮ

ODF ਪਲੱਸ ਅੇਸੈੱਟਸ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਮੁਹਿੰਮ

ਹਿੱਸਾ ਲਓ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਫਿਲਮ ਮੁਕਾਬਲਾ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਫਿਲਮ ਮੁਕਾਬਲਾ

ਹਿੱਸਾ ਲਓ
ਯੂਵਾ ਪ੍ਰਤਿਭਾ (ਕਯੂਲੀਨੇਰੀ ਟੇਲੰਟ ਹੰਟ)

ਯੂਵਾ ਪ੍ਰਤਿਭਾ (ਕਯੂਲੀਨੇਰੀ ਟੇਲੰਟ ਹੰਟ)

ਹਿੱਸਾ ਲਓ
ਸ਼ਿਕਸ਼ਕ ਪਰਵ 2022

ਸ਼ਿਕਸ਼ਕ ਪਰਵ 2022

ਹਿੱਸਾ ਲਓ
ਜਨਤਾ ਲਈ CSIR ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ

ਜਨਤਾ ਲਈ CSIR ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ

ਹਿੱਸਾ ਲਓ