તાજેતરની પહેલ

ટોય  બાળકો માટે ઇન્ટિગ્રેટેડ સ્ટોરીઝ

ટોય બાળકો માટે ઇન્ટિગ્રેટેડ સ્ટોરીઝ

ભાગ લો
AI ગેમ ચેન્જર્સ એવોર્ડ 2023

AI ગેમ ચેન્જર્સ એવોર્ડ 2023

ભાગ લો
રોબોટિક્સ પર નેશનલ સ્ટ્રેટજીનો ડ્રાફ્ટ

રોબોટિક્સ પર નેશનલ સ્ટ્રેટજીનો ડ્રાફ્ટ

ભાગ લો
વીર ગાથા 3.0

વીર ગાથા 3.0

ભાગ લો
ODF પ્લસ એસેટ્સ ફોટોગ્રાફી ઝુંબેશ

ODF પ્લસ એસેટ્સ ફોટોગ્રાફી ઝુંબેશ

ભાગ લો
રાષ્ટ્રીય કક્ષાની ફિલ્મ સ્પર્ધા

રાષ્ટ્રીય કક્ષાની ફિલ્મ સ્પર્ધા

ભાગ લો
યુવા પ્રતિભા (કુલીનરી ટેલેન્ટ હન્ટ)

યુવા પ્રતિભા (કુલીનરી ટેલેન્ટ હન્ટ)

ભાગ લો
શિક્ષક પર્વ 2022

શિક્ષક પર્વ 2022

ભાગ લો
જાહેર જનતા માટે CSIRનું સોશિયલ પ્લેટફોર્મ

જાહેર જનતા માટે CSIRનું સોશિયલ પ્લેટફોર્મ

ભાગ લો