ਸ਼ਿਕਸ਼ਕ ਪਰਵ

ਵਰਣਨ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (NEP) 2020 ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। NEP ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ, ਪਾਠਕ੍ਰਮ, ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਤਰਜੀਹੀ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਤਾ-ਅਧਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਯੋਗਤਾ ਅਧਾਰਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਧਿਆਪਨ-ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। NEP ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਵਸੀਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਜੋ ਰਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਧਿਆਪਕ ਮਾਈਗਵ ਐਪ 'ਤੇ ਸਵੈ-ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾ-ਆਧਾਰਿਤ ਟੈਸਟ/ਮੁਲਾਂਕਣ ਆਈਟਮਾਂ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨਗੇ। ਸਪੁਰਦਗੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ NCERT ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ NCERT ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਬਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸਮਰੱਥਾ-ਅਧਾਰਤ ਆਈਟਮ ਬੈਂਕ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਨੋਟ - ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡੋਮੇਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਲੇਬਸ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਸੰਰੇਖਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ NCERT ਅਤੇ ਰਾਜ ਬੋਰਡਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਡੋਮੇਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ਵਾਸਤੇ NCERT ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲਿੰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ https://ncert.nic.in/syllabus.php

ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਹਕੀਕਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਮਝ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਸਟ ਆਈਟਮਾਂ/ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਸਕੂਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਸੰਖੇਪ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਟ ਮੈਮੋਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਹੁਨਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਨਿਯਮਤ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਯੋਗਤਾ-ਆਧਾਰਤ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ, ਅਤੇ ਉੱਚ-ਕ੍ਰਮ ਦੇ ਹੁਨਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਸੋਚ, ਅਤੇ ਸੰਕਲਪਿਕ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ।

ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਨ-ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਮੁਲਾਂਕਣ ਆਈਟਮਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਯਾਨੀ, ਸ਼ਿਕਸ਼ਕ ਪਰਵ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ

 • ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗ੍ਰੇਡਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਬਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
 • ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਡੋਮੇਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਈਟਮ ਇਕਸਾਰ ਹੈ।
 • ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ NCERT ਅਤੇ ਰਾਜ ਬੋਰਡਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਡੋਮੇਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਲਈ NCERT ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲਿੰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ- https://ncert.nic.in/syllabus.php
 • ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਗਰੇਡਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਭਿੰਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ/ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
 • ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ (ਕਲਾਸ 1-2), ਪ੍ਰੈਪਰੇਟਰੀ (ਕਲਾਸ 3-5), ਮਿਡਲ (ਕਲਾਸ 6-8) ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ (ਕਲਾਸ 9-12) ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ/ਆਈਟਮ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਸਬਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਟੈਮਪਲੇਟ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
 • ਸਬਮਿਸ਼ਨ (ਅੱਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼) ਪੜ੍ਹਨਯੋਗ ਅਤੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
 • ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ NCERT ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
 • ਸਬਮਿਸ਼ਨਾਂ ਡ੍ਰੌਪਡਾਉਨ ਮੀਨੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।
 • ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਸਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਐਕਟ, 1957 ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
 • ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ/ਈਮੇਲ/ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਯੋਗਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ PDF ਜਾਂ Doc ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡ

 • ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ।
 • ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਗਵ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਮਿਆਦ

ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀਆਂ ਕੇਵਲ 05 ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।