ਪਿਛਲੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ

2023>>>2024-03-20 17:04:31>>>2024-02-25 18:00:00
ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ@2047

ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ@2047

ਵੇਖੋ
>>>2024-01-26 18:29:00
ODF ਪਲੱਸ ਅੇਸੈੱਟਸ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਮੁਹਿੰਮ

ODF ਪਲੱਸ ਅੇਸੈੱਟਸ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਮੁਹਿੰਮ

ਵੇਖੋ
>>>2024-01-26 18:29:00
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਫਿਲਮ ਮੁਕਾਬਲਾ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਫਿਲਮ ਮੁਕਾਬਲਾ

ਵੇਖੋ
>>>2023-12-25 18:29:00
ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ-ਸ਼ਹਿਰੀ 2.0 ਸਵੱਛ ਟਾਇਲਟ ਚੈਲੰਜ

ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ-ਸ਼ਹਿਰੀ 2.0 ਸਵੱਛ ਟਾਇਲਟ ਚੈਲੰਜ

ਵੇਖੋ
>>>2023-11-15 18:29:00
AI ਗੇਮਚੇਂਜਰਜ਼ ਅਵਾਰਡ 2023

AI ਗੇਮਚੇਂਜਰਜ਼ ਅਵਾਰਡ 2023

ਵੇਖੋ
>>>2023-10-31 18:29:00
ਰੋਬੋਟਿਕਸ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ

ਰੋਬੋਟਿਕਸ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ

ਵੇਖੋ
>>>2023-10-31 18:29:00
ਯੂਵਾ ਪ੍ਰਤਿਭਾ (ਕਯੂਲੀਨੇਰੀ ਟੇਲੰਟ ਹੰਟ)

ਯੂਵਾ ਪ੍ਰਤਿਭਾ (ਕਯੂਲੀਨੇਰੀ ਟੇਲੰਟ ਹੰਟ)

ਵੇਖੋ
>>>2023-09-30 18:29:00
ਵੀਰ ਗਾਥਾ 3.0

ਵੀਰ ਗਾਥਾ 3.0

ਵੇਖੋ
>>>2023-09-17 18:29:00
ਇੰਡੀਅਨ ਸਵੱਛਤਾ ਲੀਗ 2.0

ਇੰਡੀਅਨ ਸਵੱਛਤਾ ਲੀਗ 2.0

ਵੇਖੋ
>>>2023-08-21 18:29:00
ਭਾਰਤ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉਤਸਵ

ਭਾਰਤ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉਤਸਵ

ਵੇਖੋ
>>>2023-07-31 18:29:00
G20 ਲੇਖ ਮੁਕਾਬਲਾ

G20 ਲੇਖ ਮੁਕਾਬਲਾ

ਵੇਖੋ
>>>2023-07-20 18:29:00
ਯੂਵਾ ਪ੍ਰਤਿਭਾ (ਪੇਂਟਿੰਗ ਟੇਲੰਟ ਹੰਟ)

ਯੂਵਾ ਪ੍ਰਤਿਭਾ (ਪੇਂਟਿੰਗ ਟੇਲੰਟ ਹੰਟ)

ਵੇਖੋ
>>>2023-07-16 16:30:00
ਯੂਵਾ ਪ੍ਰਤਿਭਾ (ਸਿੰਗਿੰਗ ਟੇਲੰਟ ਹੰਟ)

ਯੂਵਾ ਪ੍ਰਤਿਭਾ (ਸਿੰਗਿੰਗ ਟੇਲੰਟ ਹੰਟ)

ਵੇਖੋ
>>>2023-07-14 18:29:00
NEP 2020 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲਘੂ ਵੀਡੀਓ ਮੁਕਾਬਲਾ NEP ਦੀ ਸਮਝ

NEP 2020 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲਘੂ ਵੀਡੀਓ ਮੁਕਾਬਲਾ NEP ਦੀ ਸਮਝ

ਵੇਖੋ
>>>2023-06-26 18:29:00
ਭਾਸ਼ੀਨੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਚੈਲੇਂਜ

ਭਾਸ਼ੀਨੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਚੈਲੇਂਜ

ਵੇਖੋ
>>>2023-05-20 18:29:00
ਆਧਾਰ IT ਨਿਯਮ

ਆਧਾਰ IT ਨਿਯਮ

ਵੇਖੋ
>>>2023-04-15 18:29:00
ਲਿਮਫੇਟਿਕ ਫਾਇਲੇਰਿਆ (ਹਾਥੀ ਪੈਰ) 'ਤੇ ਪੋਸਟਰ ਅਤੇ ਸਲੋਗਨ ਮੁਕਾਬਲਾ

ਲਿਮਫੇਟਿਕ ਫਾਇਲੇਰਿਆ (ਹਾਥੀ ਪੈਰ) 'ਤੇ ਪੋਸਟਰ ਅਤੇ ਸਲੋਗਨ ਮੁਕਾਬਲਾ

ਵੇਖੋ
>>>2023-04-02 18:29:00
ATL ਮੈਰਾਥਨ 2022-23

ATL ਮੈਰਾਥਨ 2022-23

ਵੇਖੋ
>>>2023-03-31 18:29:00
ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ

ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ

ਵੇਖੋ
>>>2023-02-20 18:29:00
IT (ਅੰਤਰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਨੈਤਿਕਤਾ ਕੋਡ) ਨਿਯਮ, 2021 ਦੇ ਨਿਯਮ 3(1)(b)(v) ਤਹਿਤ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੋਧ ਦੇ ਖਰੜੇ 'ਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ

IT (ਅੰਤਰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਨੈਤਿਕਤਾ ਕੋਡ) ਨਿਯਮ, 2021 ਦੇ ਨਿਯਮ 3(1)(b)(v) ਤਹਿਤ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੋਧ ਦੇ ਖਰੜੇ 'ਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ

ਵੇਖੋ
>>>2023-02-11 18:29:00
ਮਾਈਗਵ ਗਾਮਾਥੋਨ

ਮਾਈਗਵ ਗਾਮਾਥੋਨ

ਵੇਖੋ
>>>2023-01-31 18:29:00
ਮਾਈਗਵ ਕੁਇਜ਼ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹੈਕਾਥੋਨ

ਮਾਈਗਵ ਕੁਇਜ਼ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹੈਕਾਥੋਨ

ਵੇਖੋ
>>>2023-01-25 18:29:00
ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ IT (ਅੰਤਰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਨੈਤਿਕਤਾ ਕੋਡ ਨਿਯਮ, 2021 ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ

ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ IT (ਅੰਤਰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਨੈਤਿਕਤਾ ਕੋਡ ਨਿਯਮ, 2021 ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ

ਵੇਖੋ
>>>2022-11-30 18:29:00
Veer Gatha 2.0

Veer Gatha 2.0

ਵੇਖੋ