ਯੋਗ ਵਿਦ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਮੁਕਾਬਲਾ

ਇਸ ਬਾਰੇ

ਯੋਗ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ IDY 2024 ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ MoA ਅਤੇ ICCR ਦੁਆਰਾ ਯੋਗ ਵਿਦ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਮੁਕਾਬਲਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ (GoI) ਦੇ ਮਾਈਗਵ ਇਨੋਵੇਟ ਇੰਡੀਆ (https://innovateindia.mygov.in/) ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਈਵੈਂਟ ਦੇ ਵੇਰਵੇ

ਈਵੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਯੋਗ ਵਿਦ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਮੁਕਾਬਲਾ
ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 5 ਜੂਨ ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2024 ਸ਼ਾਮ 5:00 ਵਜੇ
ਕਿੱਥੇ MyGov ਇਨੋਵੇਟ ਇੰਡੀਆ (https://innovateindia.mygov.in/yoga-with-family/) ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ (GoI) ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ
ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈਸ਼ਟੈਗ Yoga-with-Family Country ਉਦਾਹਰਨ : Yoga-with-Family
ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਪੁਰਸਕਾਰ
ਇਨਾਮ ਪੜਾਅ 1: ਦੇਸ਼-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਨਾਮ
 1. ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ - ਸਬੰਧਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
 2. ਦੂਜਾ ਇਨਾਮ - ਸਬੰਧਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
 3. ਤੀਜਾ ਇਨਾਮ - ਸਬੰਧਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੜਾਅ 2: ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਇਨਾਮ
ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਇਨਾਮ ਜੇਤੂਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜੇਤੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਈਗਵ ਇਨੋਵੇਟ ਇੰਡੀਆ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ (https://innovateindia.mygov.in/yoga-with-family/) ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ (GoI) ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ
ਇਨਾਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਮਿਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਬੰਧਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਯੋਜਕ: ICCR
ਭਾਰਤ ਸੰਯੋਜਕ: MoA ਅਤੇ CCRYN

ਦੇਸ਼-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਨਾਮਾਂ ਲਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਫੈਸਲਾ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਮੁਲਾਂਕਣ। ਸਬੰਧਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਹਰੇਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਸੂਚੀਬੱਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੇਤੂ ICCR ਦੁਆਰਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਤਿੰਨ ਜੇਤੂਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਮ ਦੇਸ਼-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਤੇ ਨਾਮਵਰ ਯੋਗ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 30 ਜੂਨ, 2024 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 5:00 ਵਜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਦੇਸ਼-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਜੇਤੂ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਇਨਾਮਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਦੂਤਾਵਾਸ/ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ

 1. ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ MoA ਅਤੇ ICCR ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਾ।
 2. ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੇਤੂਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ।
 3. ਦੂਤਘਰ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ।
 4. UN ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ IDY ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ।
 5. ਦੂਤਾਵਾਸ/ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ IDY ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ।
 6. ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਵਿਸ਼ਾ, ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, ਇਨਾਮ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਕੈਲੰਡਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਸਮੇਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਲਈ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
 7. #Yogawithfamily ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ।
 8. ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਲਾਟ ਕਰਨਾ।
 9. ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ।
 10. ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਖੋ। ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
 11. ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ-ਸਬੰਧਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨਾ
  1. ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਨਿਰਣਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ।
  2. ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੋਗ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਯੋਗ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣਾ।
  3. ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ।
  4. ICCR/MEA ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਤੂਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਨਾਮਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨਾ।
  5. ਦੇਸ਼-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੇਤੂਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ MoA, ICCR ਅਤੇ MEA ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨਾ।

ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼

 1. ਮਾਈਗਵ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਪੇਜ 'ਤੇ ਜਾਓ।
 2. ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਪਣੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਈ ਐਂਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
 3. ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਯੋਗਾਸਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 1-ਮਿੰਟ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਓ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਇੱਕੋ ਯੋਗਾਸਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਗਾਸਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ
 4. 1-ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਪਣੇ YouTube, Facebook, Instagram ਜਾਂ twitter ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਓ।
 5. ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਆਸਨ/ ਆਸਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰੋ।
 6. ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਇੱਕ ਸਲੋਗਨ ਲਿਖੋ।
 7. YouTube ਜਾਂ Facebook ਜਾਂ Instagram ਜਾਂ Twitter'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਲਿੰਕ ਅਪਲੋਡ ਕਰਕੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਪੇਜ਼ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਐਂਟਰੀ (1-ਮਿੰਟ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਯੋਗ ਵੀਡੀਓ) ਅਪਲੋਡ ਕਰੋ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਜਨਤਕ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ।
 8. ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਸਬਮਿਟ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
 9. ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ:
  1. ਆਯੁਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ, Facebook'ਤੇ (https://www.facebook.com/moayush/), Instagram 'ਤੇ (https://www.instagram.com/ministryofayush/), ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ (https://twitter.com/moayush)
  2. ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਪਣੇ Facebook/Twitter/Instagram ਪੇਜ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਯੁਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਟੈਗ ਕਰੋ, ਹੈਸ਼ਟੈਗ #Yogawithfamily ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ
  3. ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼

 1. ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵੀਡੀਓ (ਨਾਮ, ਜਾਤੀ, ਦੇਸ਼ ਆਦਿ) ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
 2. ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
 3. ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ (ਸਮੂਹ ਅਭਿਆਸ) ਯੋਗਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਲਈ ਦੇਖੋ ਅਨੁਲਗ 1)
 4. ਵੀਡੀਓ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਗਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਇਕਸਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆਸਨ/ਆਸਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
 5. ਭਾਗੀਦਾਰ ਨੂੰ ਇਸ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਯੋਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਸਲੋਗਨ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
 6. ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਤ youtube, facebook, twitter ਜਾਂ Instagram ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
 7. ਵੀਡੀਓ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ YouTube, Facebook, X (Twitter) ਜਾਂ Instagram ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ https://innovateindia.mygov.in/yoga-with-family/'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਵੀਡੀਓ 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਲਿੰਕ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਜਨਤਕ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਗੇ, ਜੇ ਲਿੰਕ ਜਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਵੀਡੀਓ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਂਟਰੀ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ

 1. ਐਂਟਰੀਆਂ 5 ਜੂਨ 2024 ਤੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
 2. ਐਂਟਰੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਮਿਤੀ 30 ਜੂਨ 2024 ਨੂੰ ਸਾਮ 5.00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੈ।
 3. ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ, ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਤਿਮ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ MoA/ਸਬੰਧਤ ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਰਿਵਾਰ: ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੋਸਤਾਂ ਸਮੇਤ। ਗਰੁੱਪ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਛੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। VI. ਪੁਰਸਕਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨਾਮ

ਪੁਰਸਕਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨਾਮ

 1. ਇਸ ਵਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਇਨਾਮ ਹੋਣਗੇ।
 2. ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ ਇਨਾਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ:

ਦੇਸ਼-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਰਸਕਾਰ

ਭਾਰਤ

 1. ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ - INR 100000/-
 2. ਦੂਜਾ ਇਨਾਮ - INR 75000/-
 3. ਤੀਜਾ ਇਨਾਮ - INR 50000/-

ਹੋਰ ਦੇਸ਼

ਸਥਾਨਕ ਦੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ। 

ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਪੁਰਸਕਾਰ

ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਵਉੱਤਮ 3 ਐਂਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਿਸ਼ਵ-ਪੱਧਰ ਦੇ ਇਨਾਮਾਂ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

 1. ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ $1000/-
 2. ਦੂਜਾ ਇਨਾਮ $750/-
 3. ਤੀਜਾ ਇਨਾਮ $500/-
 1. MoA ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਚੈਨਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੈਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲ ਜ਼ਰੀਏ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਜੇਤੂਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਗੈਰ-ਪਹੁੰਚਯੋਗ/ਗੈਰ-ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ, ਤਾਂ MoA ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਵਿਕਲਪਕ ਜੇਤੂਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
 1. ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ/ਅਪਡੇਟਾਂ ਨੂੰ MoA, ਮਾਈਗਵ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੰਚਾਰ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਹੇਠਾਂ ਦਰਸਾਏ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼-ਪੱਧਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

 1. ਐਂਟਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟਿੰਗ
 2. ਅੰਤਿਮ ਮੁਲਾਂਕਣ
 1. ਐਂਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਲਈ ਅੰਤਮ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕੀਤੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।
 2. ਜੇਤੂਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਭਾਰਤੀ ਐਂਟਰੀਆਂ ਲਈ MoA ਅਤੇ CCRYN ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੋਗ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
 3. ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼-ਪੱਧਰ ਦੇ ਜੇਤੂਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸਰਵਉੱਤਮ 3 ਐਂਟਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਇੱਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਇਨਾਮ ਜੇਤੂਆਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸੰਕੇਤਕ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਮਾਪਦੰਡ

0-5 ਤੱਕ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮਾਪਦੰਡ 'ਤੇ ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ 0-1 ਗੈਰ-ਪਾਲਣਾ/ਦਰਮਿਆਨੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ, 2 ਪਾਲਣਾ ਲਈ, 3 ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣਗੇ। ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅੰਕਗ ਕੇਵਲ ਸੰਕੇਤਕ/ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਚਿਤ ਸਮਝੇ ਜਾਣ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੁਲਾਂਕਣ ਮਾਪਦੰਡ

ਭਾਰਤ ਲਈ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹਨ।

ਸੰਕੇਤਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਮਾਪਦੰਡ

ਲੜ੍ਹੀ ਨੰ. ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ/ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅੰਕ
    1 2 3
ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਾਗਤ
1 ਵਿਸ਼ਾ- ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ, ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
2 ਸੰਤੁਲਨ/ਸੁੰਦਰਤਾ- ਆਸਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ
3 ਕਠਿਨਤਾ ਦਾ ਪੱਧਰ (ਉਮਰ ਲਈ)- ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਉਮਰ, ਸਰੀਰ, ਅਪੰਗਤਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਠਿਨਤਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਰਮਿਆਨਾ ਉੱਨਤ
4 ਆਸਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ- ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੀ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅੰਤਿਮ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਠਿਨ ਘੱਟ ਕਠਿਨ ਆਸਾਨ
5 ਯੋਗਾਸਨ ਦੀ ਸਹੀ ਸਥਿਤੀ- ਕੀ ਭਾਗੀਦਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਨ ਮੁਦਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹੀ
6 ਅੰਤਿਮ ਸਰੀਰਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨਤਾ (ਸੰਤੁਲਨ, ਬਰਕਰਾਰਤਾ)- ਕੀ ਭਾਗੀਦਾਰ ਅੰਤਿਮ ਸਰੀਰਕ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੰਪੂਰਨ
7 ਆਖਰੀ ਸਰੀਰਕ ਅਵਸਥਾ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਸਮੇਂ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕਸਾਰਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੰਪੂਰਨ
8 ਸਾਹ ਕਿਰਿਆ- ਕੀ ਭਾਗੀਦਾਰ ਆਰਾਮਦੇਹ ਸਾਹ ਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਅਨਿਯਮਿਤ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਯਤਨ ਰਹਿਤ
9 ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ- ਉਹ ਸਥਾਨ ਜਿੱਥੇ ਆਸਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਅਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਹਵਾਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਹਜ ਆਦਿ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਹੀ
10 ਵੀਡੀਓ ਹੁਨਰ- ਕੈਮਰੇ, ਲਾਈਟਿੰਗ, ਫੋਕਸ, ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਆਦਿ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸੁਹਜ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਖਰਾਬ ਵਧੀਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ
  ਕੁੱਲ ਅੰਕ = ਮਿੰਟ = 10 ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ = 50 ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨਤੀਜਾ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਜੇਤੂਆਂ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।      

ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ / ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼

 1. ਐਂਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਯੋਗਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੀ 1-ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਹਜ ਵਾਤਾਵਰਣ (ਬੈਕਰਾਊਂਡ) ਅਤੇ 15 ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸਲੋਗਨ/ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾ ਜਾਂ ਵਰਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਂਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਸਨ ਜਾਂ ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
 2. ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸਥਾਨਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨਾਂ, ਕੁਦਰਤ ਦ੍ਰਿਸ਼, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨਾਂ, ਝੀਲਾਂ, ਨਦੀਆਂ, ਪਹਾੜਾ, ਜੰਗਲਾਂ, ਸਟੂਡੀਓ, ਘਰ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਵਾਤਾਵਰਣ (ਬੈਕਰਾਊਂਡ) ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ SOP ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ:
  1. ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਸਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
  2. ਜੇ ਕੋਈ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ਾਸਨ, ਵਕਰਾਸਨ ਵਰਗੇ ਆਸਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਆਸਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)।
  3. ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਮਿਆਦ 45 ਸਕਿੰਟ ਤੋਂ 60 ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
  4. ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਸਨ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਕਿੰਟਾਂ ਲਈ ਸਾਧਾਰਨ ਸਾਹ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਗੈਰ ਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਅਭਿਆਸ ਦੇ।
  5. ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਡੈਮੋ ਵੀਡੀਓ ਵਾਂਗ ਆਸਨ ਦੇ ਉਚਿਤ ਕ੍ਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ।
  6. ਆਸਨ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰਤੀਬ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
  7. ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਆਸਨ ਅਤੇ ਸਲੋਗਨ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
 1. ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ, ਲਿੰਗ, ਪੇਸ਼ਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ ਆਦਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, MoA ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
 2. ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਵੀਡੀਓ ਐਂਟਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਪਛਾਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਮ, ਜਾਤੀ, ਰਾਜ ਆਦਿ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਵਲ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
 3. ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ (YouTube, Facebook, Instagram ਜਾਂ X/ twitter ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਲਿੰਕ)। ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਐਂਟਰੀਆਂ ਜਾਂ ਇਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲੀ ਐਂਟਰੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਈ ਐਂਟਰੀਆਂ/ਵੀਡੀਓ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
 4. ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉਲਟ ਕੋਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਇਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਡੀਓ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਮਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
 5. ਸਾਰੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ/ਵੀਡੀਓ ਮਾਈਗਵ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ
 6. ਐਂਟਰੀਆਂ ਸਿਰਫ ਮਾਈਗਵ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਲਿੰਕ ਰਾਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ; (https://innovateindia.mygov.in/yoga-with-family/ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਬਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
 7. ਸਬਮਿਸ਼ਨਾਂ/ਐਂਟਰੀਆਂ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਭਾਵ 30 ਜੂਨ ਸ਼ਾਮ 5:00 ਵਜੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਘੱਟ/ਵੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
 8. ਇੱਕ ਐਂਟਰੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਢੁਕਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਧੂਰੀ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਟੀਕ ਹੋਵੇ। ਆਨਲਾਈਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।
 9. ਭੜਕਾਊ ਨਗਨਤਾ, ਹਿੰਸਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਅਤੇ/ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਧਾਰਮਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਸਮਝੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਸਮੇਤ ਅਣਉਚਿਤ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਅਤੇ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਉਪਰੋਕਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀ ਐਂਟਰੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਮੇਟੀ ਅਣਉਚਿਤ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਮੰਨ ਸਕਦੀ ਹੈ।
 10. ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ, ਈਮੇਲ ਭੇਜ ਕੇ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਕਰਕੇ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੁਆਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
 11. ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇ ਇਹ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ, ਈਮੇਲ ਭੇਜ ਕੇ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲ ਕਰਕੇ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
 12. ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
 13. ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਯੋਗਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ, ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਅਤੇ ਫੋਨ ਸੰਪਰਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
 14. ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਪਾਬੰਧ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੇ। ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਮੇਟੀ ਬਿਨੈਕਾਰ ਤੋਂ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਹਿਲੂ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਂਟਰੀ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 15. ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਕੇ, ਭਾਗੀਦਾਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ,
  • ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਇੱਕ ਅਸਲ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।
  • ਬਿਨੈਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਤੂ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਵੀਡੀਓ ਪਛਾਣ ਸਬੂਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਐਂਟਰੀ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
  • ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ MoA ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ।
  • ਜੇਤੂਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ।
  • ਜੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਾਮ ਲਈ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਬਿਨੈਕਾਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
 16. ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਿਮ ਹੋਵੇਗਾ।
 17. ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 5 ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 18. ਮੰਤਰਾਲਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਰਚੇ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਫੀਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।
 19. MoA ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਸਿਰਲੇਖਾਂ, ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਿਤ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬਿਨੈਕਾਰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ MoA ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
 20. ਜੇਤੂਆਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਾਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਨਾਮ ਦੀ ਰਕਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
 21. ਇਨਾਮ ਸਿਰਫ ਮੁੱਖ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਗੋਪਨੀਅਤਾ

 1. ਸਾਰੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।
 2. ਇਹ ਐਲਾਨ ਸਿਰਫ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਜੇਤੂਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਾਮ, ਉਮਰ, ਲਿੰਗ, ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ, ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਰਗੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
 3. ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਬ ਲੈਣ ਦੁਆਰਾ, ਭਾਗੀਦਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਜੇਤੂਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
 4. ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਜਾਂ IPR ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਭਾਗੀਦਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
 5. ਬਿਨੈਕਾਰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ MoA ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਘੋਸ਼ਣਾ

ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਲਤ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਯੁਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।