પરિવાર સાથે યોગ વિડીયો સ્પર્ધા

વિશે

યોગ વિશે જાગૃતિ લાવવા અને લોકોને IDY 2024ના નિરીક્ષણમાં સક્રિય સહભાગી બનવા માટે લોકોને તૈયાર કરવા અને સક્રિય સહભાગી બનવા માટે પ્રેરિત કરવા માટે MoA અને ICCR દ્વારા "પરિવાર સાથે યોગ" વિડિયો કોન્ટેસ્ટનું આયોજન કરવામાં આવશે. આ સ્પર્ધા ભારત સરકાર (GoI)નાhttps://innovateindia.mygov.in/માયગવ ઇનોવેટ ઇન્ડિયા ( ) પ્લેટફોર્મ મારફતે સહભાગીતાને ટેકો આપશે અને તે સમગ્ર વિશ્વના સહભાગીઓ માટે ખુલ્લી રહેશે.

2. આ દસ્તાવેજમાં ભારતીય દૂતાવાસો અને હાઈ કમિશન માટે તેમના સંબંધિત દેશોમાં ઇવેન્ટના સંકલન માટે માર્ગદર્શિકા આપવામાં આવી છે.

પ્રસંગની વિગતો

ઇવેન્ટનું નામ પરિવાર સાથે યોગ વિડીયો સ્પર્ધા
સમયગાળો 5 જૂનથી 30 જૂન 2024 17.00 વાગ્યા સુધી.
જ્યાં માયગવ ઇનોવેટ ઇન્ડિયા (https://innovateindia.mygov.in/yoga-with-family/) ભારત સરકાર (GoI) નું પ્લેટફોર્મ
પ્રમોશન માટે સ્પર્ધા હેશટેગ દેશ વિશિષ્ટ હેશટેગ પરિવાર સાથે યોગ દેશ ઉ.દા:: પરિવાર-સાથે-યોગ
હરિફાઇના વર્ગો દેશ વિશિષ્ટ અને વૈશ્વિક ઇનામો
ઈનામો તબક્કો 1: દેશ-વિશિષ્ટ ઈનામો
 1. પ્રથમ ઇનામ -સંબંધિત દેશમાં ભારતીય મિશન દ્વારા જાહેર કરવામાં આવશે.
 2. બીજું ઇનામ - સંબંધિત દેશમાં ભારતીય મિશન દ્વારા જાહેર કરવામાં આવશે.
 3. ત્રીજું ઇનામ - સંબંધિત દેશમાં ભારતીય મિશન દ્વારા જાહેર કરવામાં આવશે.
તબક્કો 2: વૈશ્વિક ઇનામો
તમામ દેશોના વિજેતાઓમાંથી વૈશ્વિક ઇનામ વિજેતાઓની પસંદગી કરવામાં આવશે. ભારત સરકાર (જીઓઆઈ)ના માયગોવ ઇનોવેટ ઇન્ડિયા () પ્લેટફોર્મ પર ટૂંક સમયમાં વિગતો જાહેર કરવામાં આવશે.https://innovateindia.mygov.in/yoga-with-family/) ભારત સરકાર (GoI) નું પ્લેટફોર્મ
ઈનામોની જાહેરાત સંબંધિત દેશના દૂતાવાસો દ્વારા નક્કી કરવાની તારીખ)
કો-ઓર્ડિનેટ કરતી એજન્સી આંતરરાષ્ટ્રીય કો-ઓર્ડિનેટર: ICCR
ઇન્ડિયા કો-ઓર્ડિનેટરઃ MoA અને CCRYN

દેશ-વિશિષ્ટ ઇનામો માટે મૂલ્યાંકન અને નિર્ણય પ્રક્રિયા

ન્યાયાધીશને શોર્ટલિસ્ટિંગ અને અંતિમ મૂલ્યાંકન એમ બે તબક્કામાં હાથ ધરવામાં આવશે. સંબંધિત દેશોમાં ભારતીય મિશન સ્પર્ધાની દરેક કૅટેગરીમાં ત્રણ વિજેતાઓને અંતિમ સ્વરૂપ આપશે અને આ સ્પર્ધાના સંપૂર્ણ સંદર્ભમાં શોર્ટલિસ્ટિંગ પ્રક્રિયા હશે. દરેક દેશના વિજેતાઓ આઇસીસીઆર દ્વારા સંકલિત વૈશ્વિક મૂલ્યાંકન માટેની પ્રવેશોની સૂચિમાં આગળ વધશે. ભારતીય મિશન સ્પર્ધાની માર્ગદર્શિકાને આધારે મૂલ્યાંકન હાથ ધરી શકે છે અને તેમના સંબંધિત દેશોના વિજેતાઓને અંતિમ સ્વરૂપ આપી શકે છે. જો મોટી સંખ્યામાં એન્ટ્રીઓ અપેક્ષિત હોય તો, પ્રારંભિક સ્ક્રિનિંગ માટે મોટી સમિતિ સાથે, બે-તબક્કાનું મૂલ્યાંકન સૂચવવામાં આવે છે. 30 જૂન 2024 ના રોજ 17.00 વાગ્યે સબમિશન બંધ થયા પછી, દરેક કૅટેગરી માટે ત્રણ વિજેતાઓની પસંદગી કરવા માટે અંતિમ દેશ-વિશિષ્ટ મૂલ્યાંકન માટે સંબંધિત દેશોના અગ્રણી અને પ્રતિષ્ઠિત યોગ નિષ્ણાતોની મદદ લેવામાં આવી શકે છે.

દેશ-વિશિષ્ટ વિજેતાઓ વૈશ્વિક ઈનામો માટે પાત્ર બનશે, જેની વિગતો ટૂંક સમયમાં જાહેર કરવામાં આવશે.

એમ્બેસી / હાઇ કમિશન દ્વારા હાથ ધરવામાં આવનારી પ્રવૃત્તિઓ

 1. MoA અને ICCR સાથે સંકલન કરીને સ્પર્ધા વિશેની વિગતો અને અપડેટ્સ મેળવી શકાય છે અને વિવિધ સોશિયલ મીડિયા અને અન્ય પ્લેટફોર્મ દ્વારા વિગતો પ્રકાશિત કરી શકાય છે.
 2. તેમના સંબંધિત દેશોમાં સ્પર્ધાને પ્રોત્સાહન આપવું, સબમિટ કરેલી વિડીયો કન્ટેન્ટનું મૂલ્યાંકન, અને નિર્દિષ્ટ માર્ગદર્શિકા અનુસાર દેશના વિજેતાઓની ઘોષણા.
 3. એમ્બેસીની વેબસાઈટ અને સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર, અંગ્રેજી અને તેમના યજમાન દેશની રાષ્ટ્રીય ભાષામાં સ્પર્ધાની માર્ગદર્શિકા પ્રકાશિત કરવી.
 4. IDY ને લગતા પ્રસ્તુત ઠરાવમાં સમાવિષ્ટ UNની માર્ગદર્શિકાઓનું પાલન કરવું, તેમજ આ વિષય પર ભારત સરકારના નિર્દેશોનું પાલન કરવું.
 5. એમ્બેસી/ઉચ્ચ કમિશનના સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ સહિત વિવિધ પ્લેટફોર્મના માધ્યમથી IDY અવલોકનને પ્રોત્સાહન આપવું.
 6. સહભાગીઓને, સ્પર્ધાના નિયમો અને શરતો, થીમ, કૅટેગરીઓ, ઇનામો, પ્રસ્તુત કરવા માટેની માર્ગદર્શિકા, સ્પર્ધાના કેલેન્ડર અને સ્પર્ધકો માટે સાથેની માર્ગદર્શિકાઓમાં નિર્દિષ્ટ કર્યા મુજબની અન્ય વિગતો સહિતની વિગતોની જાણ કરવી. અહીં ક્લિક કરો.
 7. દેશના નામ પછી હેશટેગ #Yogawithfamily ના ઉપયોગને પ્રોત્સાહન આપવું.
 8. સક્ષમ અધિકારીની મંજૂરી સાથે ચર્ચા-વિચારણા કરીને વિવિધ કૅટેગરી માટે ઇનામની રકમ નક્કી કરવી અને ફાળવવી.
 9. સહભાગીઓના પ્રશ્નોના જવાબ આપવા અને સ્પર્ધકોની વિવિધ કૅટેગરીમાં યોગના મહત્વ પર ભાર મૂકે છે.
 10. વધુ વિગતો માટે સ્પર્ધકો માટેની માર્ગદર્શિકાનો સંદર્ભ લો. અહીં ક્લિક કરો.
 11. પ્રક્રિયા-સંબંધિત માર્ગદર્શિકાઓનું મૂલ્યાંકન અને નિર્ણય
  1. આ માર્ગદર્શિકા મુજબ મૂલ્યાંકન અને નિર્ણય પ્રક્રિયાથી પરિચિત થવું.
  2. અગ્રણી યોગ વ્યાવસાયિકો અને યોગ નિષ્ણાતોની બનેલી પરીક્ષણ સમિતિ અને મૂલ્યાંકન સમિતિની રચના કરવી.
  3. એમ્બેસીની વેબસાઇટ અને સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર સ્પર્ધકની માર્ગદર્શિકા અનુસાર મૂલ્યાંકન અને પરિણામોની ઘોષણા કરવી.
  4. વિજેતાઓનો સંપર્ક કરવો અને ICCR/MEA દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલી માર્ગદર્શિકા મુજબ ઈનામોનું વિતરણ કરવું.
  5. MoA, ICCR અને MEA ને દેશ-વિશિષ્ટ વિજેતાઓની વિગતોની જાણ કરવી.

સ્પર્ધાની પ્રવેશ માર્ગદર્શિકા

 1. માયગવ પ્લેટફોર્મ પર સમર્પિત સ્પર્ધા પેજની મુલાકાત લો.
 2. સહભાગિતા ફોર્મમાં વિનંતી કર્યા મુજબ, તમારી વિગતો ભરો. પરિવારના એક જ સભ્યએ પ્રવેશ ફોર્મ ભરવું જોઈએ. એક જ વિડીયો માટે બહુવિધ એન્ટ્રી ગેરલાયક ઠેરવવાનો સમાવેશ કરશે.
 3. યોગાસન કરતા તમારા પરિવારનો 1 મિનિટનો વિડીયો શૂટ કરો. બધા સભ્યો એક જ યોગાસન કરી શકે છે અથવા અલગ અલગ યોગાસન કરી શકે છે
 4. 1 મિનિટનો વિડીયો તમારા YouTube, Facebook, Instagram કે twitter એકાઉન્ટ પર અપલોડ કરો અને તેને પબ્લિક અને ડાઉનલોડ કરવા યોગ્ય બનાવો.
 5. સહભાગિતા ફોર્મમાં આસન/આસનોનું નામ દાખલ કરો.
 6. સહભાગિતા ફોર્મ પર અપલોડ કરેલા વિડીયોને અનુરૂપ એક સ્લોગન દાખલ કરો.
 7. YouTube અથવા Facebook અથવા Instagram અથવા ટ્વિટર પર અપલોડ કરેલા તમારા વિડીયોની લિંક અપલોડ કરીને સ્પર્ધાના પૃષ્ઠ પર તમારી એન્ટ્રી (1-મિનિટનો ફેમિલી યોગ વિડીયો) અપલોડ કરો. કૃપા કરીને ખાતરી કરો કે વિડીયો પબ્લિક અને ડાઉનલોડ કરી શકાય તેવી છે.
 8. નિયમો અને શરતો વાંચો અને સબમિટ પર ક્લિક કરો.
 9. આ વિડીયો શેર કરોઃ
  1. આયુષ મંત્રાલયનાં પેજને લાઈક કરો અને ફૉલો કરો (https://www.facebook.com/moayush/) Facebook પર, Instagram પર (https://www.instagram.com/ministryofayush), Twitter પર (https://twitter.com/moayush)
  2. તેના/તેણીના Facebook પેજ/Twitter/Instagram પર વિડીયો અપલોડ કરો અને આયુષ મંત્રાલયને ટેગ કરો, #Yogawithfamily હેશટેગનો ઉપયોગ કરો
  3. આ પોસ્ટને વધુમાં વધુ લોકો સાથે શેર કરો અને વિડીયો પર વધુમાં વધુ લાઇક્સ મેળવો.

વિડીયો પરની માર્ગદર્શિકા

 1. સહભાગીઓએ બનાવેલ વિડીયો (નામ, જાતિ, દેશ વગેરે) ની અંદર તેમની વ્યક્તિગત ઓળખ જાહેર કરવાની રહેશે નહીં.
 2. એવી ભલામણ કરવામાં આવે છે કે વિડીયો લેન્ડસ્કેપ ઓરિએન્ટેશનમાં બનાવવો જોઈએ.
 3. ભાગ લેનારાઓએ માત્ર એક મિનિટ માટે તેમના પરિવાર દ્વારા યોગ કરતા હોય તેવો વિડીયો (ગ્રુપ પ્રેક્ટિસ) એક મિનિટ માટે બનાવવાનો રહેશે (ઉદાહરણ માટે પરિશિષ્ટ 1 જુઓ)
 4. વિડીયો કુટુંબનો હોઈ શકે છે જે દરેક અલગ અથવા સુમેળમાં ફક્ત એક જ વિશિષ્ટ યોગા પ્રેક્ટિસ કરે છે. તેઓએ સહભાગીતા ફોર્મમાં વિડીયોમાં પરિવારના સભ્યો દ્વારા કરવામાં આવતા આસનો /આસનોના નામ દાખલ કરવાના રહેશે.
 5. સહભાગી આ 1 મિનિટના સમયગાળાની અંદર યોગ કરતા પરિવારના વિડીયોને ન્યાયપૂર્ણ રીતે શામેલ કરી શકે છે અને એપ્લિકેશનમાં વિડીયો માટે યોગ્ય સ્લોગન ફોર્મમાં વર્ણવી શકે છે.
 6. વ્યક્તિએ પોતાના ફેમિલી વીડિયોને પોતાના સંબંધિત youtube, facebook, twitter અથવા Instagram એકાઉન્ટ પર અપલોડ કરવો જોઈએ, તેને પબ્લિક અને ડાઉનલોડ કરવા યોગ્ય બનાવવો જોઈએ.
 7. વિડીયો લિંક ફોર્મ્સ તેમના સંબંધિત YouTube, Facebook, X (Twitter) અથવા Instagram એકાઉન્ટ પર અપલોડ કરી શકાય છે https://innovateindia.mygov.in/yoga-with-family/. અપલોડ કરેલ વિડીયો 1-મિનિટના સમયગાળાથી વધુ ન હોવો જોઈએ. ખાતરી કરો કે લિંકમાં વિડીયો પબ્લિક અને ડાઉનલોડ થાય તેવો હોવો જોઈએ. જો લિંક અથવા અપલોડ કરેલો વિડીયો મૂલ્યાંકન માટે ખોલવામાં નિષ્ફળ જાય છે અને ઇનામ માટે એન્ટ્રીની પસંદગી કરવામાં આવશે નહીં તો આયોજકો જવાબદાર નથી.

સ્પર્ધાની સમયરેખા

 1. એન્ટ્રીઓ 5 જૂન 2024થી સબમિટ કરી શકાય છે.
 2. એન્ટ્રી સબમિટ કરવાની સમયમર્યાદા 30 જૂન 2024 17.00 વાગ્યા સુધીની છે.
 3. આ સ્પર્ધામાં ભાગ લેવો એ માટે, ઉપરોક્ત માર્ગદર્શિકા મુજબ, તમામ એન્ટ્રી આ ડેડલાઇન સુધીમાં પ્રાપ્ત થવી જોઈએ.

જો જરૂરી હોય તો, કોઈપણ માહિતીની ચકાસણી માટે, પસંદ કરવામાં આવેલ અરજદારોનો અન્ય દેશોમાં MoA/સંબંધિત ભારતીય મિશન દ્વારા સંપર્ક કરી શકાય છે.

પરિવાર: ફેમિલી શબ્દનો અર્થ થાય છે મિત્રો સહિત નજીકના લોકો અથવા વિસ્તૃત કુટુંબ. ગ્રુપ વિડીયોમાં 3 થી વધુ સભ્યો હોવા જોઈએ અને જૂથમાં એક સાથે છથી વધુ સભ્યો પ્રદર્શન કરતા ન હોવા જોઈએ. VI. એવોર્ડની શ્રેણીઓ અને ઇનામો

એવોર્ડના વર્ગો અને ઈનામો

 1. આ વખતે આ સ્પર્ધાનું આયોજન એક કૅટેગરીમાં કરવાનો પ્રસ્તાવ છે. જો કે, ત્યાં દેશ વિશિષ્ટ અને વૈશ્વિક ઇનામો હશે.
 2. ઉપરોક્ત દરેક કૅટેગરીમાં ઇનામોની જાહેરાત કરવામાં આવશે:

દેશ-વિશિષ્ટ પુરસ્કારો

ભારત

 1. પ્રથમ ઇનામ રૂ. 100000/-
 2. બીજું ઇનામ રૂ. 75000/-
 3. ત્રીજું ઈનામ રૂ. 5000/-

બીજા દેશો

સ્થાનિક દેશના મિશનો દ્વારા નક્કી કરવા અને સંદેશાવ્યવહાર કરવા માટે. 

ગ્લોબલ ઇનામ

દરેક દેશમાંથી ટોચની 3 એન્ટ્રીને વૈશ્વિક સ્તરના ઇનામો માટે વધુ વિચારણા કરવામાં આવે છે.

 1. પ્રથમ ઇનામ $1000/-
 2. બીજું ઇનામ $750/-
 3. ત્રીજું ઇનામ $500/-
 1. MoA તેની સત્તાવાર ચેનલો જેમ કે વેબસાઇટ અને સોશિયલ મીડિયા હેન્ડલ્સ મારફતે પરિણામો પ્રકાશિત કરશે અને વધુ વિગતો માટે વિજેતાઓ સુધી પહોંચશે. જો પહોંચી શકાય તેમ ન હોય/પ્રતિસાદ ન મળે તો MoA સ્પર્ધા માટે વૈકલ્પિક વિજેતાઓની પસંદગી કરવાનો અધિકાર અબાધિત રાખે છે.
 1. સ્પર્ધામાં કોઈપણ ફેરફારો / અપડેટ્સ MoA ની સત્તાવાર સંચાર ચેનલો, માયગવ પ્લેટફોર્મ અને તેમની સત્તાવાર સોશિયલ મીડિયા ચેનલો દ્વારા પ્રકાશિત કરવામાં આવશે.

મૂલ્યાંકનની પ્રક્રિયા

દેશ-સ્તરનું મૂલ્યાંકન નીચે આપેલા પ્રમાણે બે તબક્કામાં હાથ ધરવામાં આવશે,

 1. એન્ટ્રીનું શોર્ટલિસ્ટિંગ
 2. અંતિમ મૂલ્યાંકન
 1. વિચારણા અને પસંદગી માટે અંતિમ મૂલ્યાંકન પેનલને ફિલ્ટર કરેલી સંખ્યા પ્રદાન કરવા માટે સ્પર્ધા માર્ગદર્શિકાઓના આધારે, પરીક્ષણ સમિતિ દ્વારા એન્ટ્રીની પસંદગી કરવામાં આવશે.
 2. વિજેતાઓની પસંદગી શોર્ટલિસ્ટ થયેલી એન્ટ્રીમાંથી કરવામાં આવશે, જેમાં મૂલ્યાંકન સમિતિ દ્વારા પસંદ કરવામાં આવશે, જેમાં ભારતીય એન્ટ્રી માટે MoA અને CCRYN દ્વારા રચવામાં આવેલા અગ્રણી યોગ નિષ્ણાતોની બનેલી હશે તથા વિદેશમાં સંબંધિત ભારતીય મિશનો સામેલ હશે.
 3. એકવાર દેશ-સ્તરના વિજેતાઓ નક્કી કરવામાં આવે તે પછી, દરેક વર્ગમાં ટોચના 3 એન્ટ્રીનું મૂલ્યાંકન એક મૂલ્યાંકન સમિતિ દ્વારા કરવામાં આવશે, જે વૈશ્વિક ઈનામ વિજેતાઓ પર નિર્ણય કરશે.

સૂચક મૂલ્યાંકન માપદંડ

0-5 સુધીના દરેક માપદંડ પર ગુણ આપી શકાય છે, જ્યાં 0-1 બિન-પાલન / મધ્યમ પાલન માટે હશે, 2 પાલન માટે, 3 અને તેનાથી વધુ કામગીરી પર આધાર રાખે છે. નીચેના માપદંડો અને તેની સાથેના સ્કોરિંગ માત્ર સૂચક / સૂચનાત્મક છે અને સંબંધિત મૂલ્યાંકન અને પરીક્ષણ સમિતિઓ દ્વારા યોગ્ય તરીકે સંશોધિત કરી શકાય છે.

મૂલ્યાંકનના માપદંડ

ભારત માટે એન્ટ્રીના મૂલ્યાંકન માટે નીચેના માપદંડોનો ઉપયોગ કરવામાં આવી રહ્યો છે અને ભારતીય મિશનોના સંદર્ભ માટે પ્રદાન કરવામાં આવ્યો છે. ભારતીય મિશન તેમના મૂલ્યાંકનના માપદંડને પસંદ કરવા માટે સ્વતંત્ર છે.

સૂચક મૂલ્યાંકન માપદંડ

અ. નં. લાક્ષણિકતાઓ/ લક્ષણોની વ્યાખ્યા માર્ક
    1 2 3
કોઈ થીમ નથી સંબંધિત નથી થીમેટિક
1 થીમ- કરવામાં આવેલા આસનો આ પ્રેક્ટિસ કરવા માટે અંતે તેઓ જે કારણો આપે છે તેની સાથે સંરેખિત હોવા જોઈએ
2 પોઇઝ/ગ્રેસ - આસનો સહેલાઇથી કરવા જોઈએ અને તેમાં અનુક્રમ અને પ્રવાહ હોવો જોઈએ કોઈપણ નહિ કેટલાક અંશે મનોહર
3 મુશ્કેલીનું સ્તર (ઉંમર માટે) - વ્યક્તિએ વ્યક્તિની ઉંમર, શારીરિક, વિકલાંગતા વગેરેની નોંધ લેવી જોઈએ અને મુશ્કેલીના સ્તરને નક્કી કરવું જોઈએ. પ્રારંભિક મધ્યવર્તી અદ્યતન/ઉન્નત
4 આસનમાં સરળતા - વ્યક્તિએ મૂલ્યાંકન કરવું જોઈએ કે સહભાગી સરળતાથી, એડજસ્ટમેન્ટ અને કરેક્શન વિના, સરળતાથી અંતિમ પોઝિશન પર જઈ શકે છે કે નહીં. મુશ્કેલ થોડું મુશ્કેલ સરળ
5 યોગાસનની સાચી સ્થિતિ- શું સહભાગી એ આસન કરી રહ્યો છે જેનો તેણે ઉલ્લેખ કર્યો છે સહેજ પણ નહીં નજીક સાચું
6 અંતિમ સ્થિતિમાં સંપૂર્ણતા (સંતુલન, રીટેન્શન)-શું સહભાગી અંતિમ સ્થિતિ જાળવવા માટે સક્ષમ છે. સહેજ પણ નહીં નજીક સંપૂર્ણપણે
7 અંતિમ પોઝમાં જતી વખતે અને તેમને જાળવતી વખતે પરિવારના સભ્યોમાં સિન્ક્રોનાઇઝેશન સહેજ પણ નહીં કંઈક અંશે સંપૂર્ણપણે
8 શ્વાસોચ્છવાસ- શું સહભાગી આરામદાયક શ્વાસોચ્છવાસ સાથે પોઝને જાળવી રાખવા સક્ષમ છે. ચંચળ પ્રયત્નો સાથે પ્રયત્નહીન
9 આસપાસનું વાતાવરણ- જ્યાં આસન કરવામાં આવી રહ્યું છે તે સ્થળ અવ્યવસ્થિતતાથી મુક્ત હોવું જોઈએ અને તેમાં સારી લાઇટિંગ, વેન્ટિલેશન અને દેખાવ સૌંદર્યલક્ષી હોવો જોઈએ. ના ઓછું એમ્બિયન્ટ એમ્બિયન્ટ
10 વિડીયો કૌશલ્ય- કેમેરાનું અલાઇન્મેન્ટ, લાઇટિંગ, ફોકસ, બેકગ્રાઉન્ડ વગેરે જે વિડીયોમાં સૌંદર્યનો ઉમેરો કરે છે. ખરાબ સારો ખૂબ સરસ
  કુલ સ્કોર = MIN=10 MAX=50 સોશિયલ મીડિયા શેરિંગ માટે વધારાના માર્ક, પોસ્ટ્સ શેર કરવા માટે માત્ર પસંદ કરેલા વિજેતાઓ માટે જ ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે, જે ટાઇના કિસ્સામાં પસંદ કરેલા વિજેતાઓ માટે જ ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે.      

નિયમો અને શરતો / હરિફાઇની માર્ગદર્શિકા

 1. એન્ટ્રીમાં એસ્થેટિક બેકગ્રાઉન્ડ સામે પરિવાર સાથે યોગ કરતા સહભાગીનો 1-મિનિટનો વિડીયો અને વિડીયોને દર્શાવતા 15 થી વધુ શબ્દો ન હોય તેવા ટૂંકા સ્લોગન / થીમનો સમાવેશ થવો જોઈએ. વિડીયોને થીમ અથવા વર્ણન સાથે પડઘો પાડવો જોઈએ. પ્રવેશમાં વીડિયોમાં આસન અથવા મુદ્રાનું નામ પણ શામેલ હોવું જોઈએ
 2. વિડીયો માં લઈ શકાય છે બેકગ્રાઉન્ડ જેમ કે હેરિટેજ સાઇટ્સ, આઇકોનિક સ્થળો, સિનિક નેચર, પ્રવાસી સ્થળો, તળાવો, નદીઓ, ટેકરીઓ, જંગલો, સ્ટુડિયો, ઘર વગેરે. આ માટેના SOP નીચે મુજબ છેઃ
  1. પરિવારના સભ્યોએ તેમની ક્ષમતા અનુસાર એક જ અથવા અલગ-અલગ આસન કરવું જોઈએ.
  2. જો કોઈ વૃક્ષાસન, વક્રાસન જેવા આસન કરી રહ્યું હોય, તો તે બંને બાજુથી કરવું જોઈએ (એટલે કે સંપૂર્ણ આસન માનવામાં આવે છે).
  3. વિડીયોનો સમયગાળો 45 સેકન્ડથી 60 સેકન્ડની વચ્ચે હોવો જોઈએ.
  4. કોઈ પણ આસનની અંતિમ સ્થિતિ અપનાવ્યા બાદ ક્રિયા અને પ્રાણાયામની પ્રેક્ટિસ ન હોય ત્યાં સુધી સામાન્ય શ્વાસોચ્છવાસ સાથે ઓછામાં ઓછી 10 સેકન્ડ સુધી જાળવી રાખવું જાઈએ.
  5. પ્રેઝન્ટેશનમાં કુટુંબ ડેમો વિડીયોની જેમ આસનના યોગ્ય ક્રમને અનુસરશે.
  6. આસનની યોગ્ય ગોઠવણીને ભાર મળશે.
  7. આસનનું નામ અને સ્લોગનનો ઉલ્લેખ વિડીયોમાં અથવા અરજી ફોર્મમાં થવો જોઈએ.
 1. આ સ્પર્ધામાં ઉંમર, લિંગ, વ્યવસાય, રાષ્ટ્રીયતા વગેરેને ધ્યાનમાં લીધા વગર તમામ માટે ખુલ્લી રાખવામાં આવી છે. જો કે સંભવિત હિતોના ટકરાવને કારણે MoAs કર્મચારીઓ અને તેમના સંબંધીઓ આ સ્પર્ધામાં ભાગ લેવો જોઈએ નહીં.
 2. અરજદારોએ રજૂ કરેલી વિડીયો એન્ટ્રીમાં પોતાની વ્યક્તિગત ઓળખ એટલે કે નામ, જાતિ, રાજ્ય વગેરે જાહેર કરવાની રહેશે નહીં. જો કે, ડોમિસાઇલ અને સંપર્કને લગતી કેટલીક માહિતી ફક્ત ફોર્મમાં જ દાખલ કરવાની છે.
 3. કોઈ વ્યક્તિ અથવા તેનો પરિવાર ભાગ લઈ શકે છે તે ફક્ત એક જ વિડીયો (YouTube, Facebook, Instagram અથવા X/ twitter એકાઉન્ટ્સ પર અપલોડ કરેલા તેમના વિડીયોની લિંક) અપલોડ કરી શકે છે.. ડુપ્લિકેટ એન્ટ્રી અથવા સબમિશનથી સ્પર્ધામાંથી ગેરલાયક ઠેરવવામાં આવશે અને ફક્ત પ્રથમ એન્ટ્રી જ ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે. બહુવિધ એન્ટ્રી/ વિડીયો સબમિટ કરનારા લોકોને ગેરલાયક ઠેરવવામાં આવશે અને તેમની એન્ટ્રીનું મૂલ્યાંકન કરવામાં આવશે નહીં.
 4. સ્પર્ધાની છેલ્લી આવૃત્તિથી વિપરીત, ત્યાં કોઈ કૅટેગરીના ઇનામ નથી કારણ કે વિડીયો વિવિધ વયના સભ્યો સાથેના પરિવાર સાથે સંબંધિત છે.
 5. માયગવ પ્લેટફોર્મ પર અપલોડ કરેલ બધી એન્ટ્રીઓ/વિડીયો ડિજિટલ ફોર્મેટમાં જ હોવા જ જોઈએ
 6. આ એન્ટ્રીઓ માત્ર માયગવ સ્પર્ધા લિંક દ્વારા જ સબમિટ કરવાની રહેશે: (https://innovateindia.mygov.in/yoga-with-family/ અને અન્ય કોઈ સબમિશન સ્વીકારવામાં આવશે નહીં.
 7. એકવાર સમયમર્યાદા સમાપ્ત થયા પછી એટલે કે 30 જૂન 17.00 કલાકે IST સબમિશન્સ / એન્ટ્રીઓ સ્વીકારવામાં આવશે નહીં.. મંત્રાલય પોતાની વિવેકબુદ્ધિથી હરિફાઇની સમયમર્યાદાને ટૂંકી/ લંબાવવાનો અધિકાર સુરક્ષિત રાખે છે.
 8. જો સ્પર્ધાના વહીવટ માટે નિર્ણાયક કોઈપણ સંબંધિત માહિતી અપૂર્ણ અથવા ઉણપ હોય તો એન્ટ્રીની અવગણના કરવામાં આવી શકે છે. સહભાગીઓએ ખાતરી કરવી જોઈએ કે તેમના દ્વારા પ્રદાન કરવામાં આવેલી તમામ માહિતી પૂર્ણ છે. ઓનલાઇન ઍપ્લિકેશનમાં ઇમેઇલ અને ફોન નંબરની ગેરહાજરીને કારણે ઇનામ જીતવાના કિસ્સામાં અનુગામી શોર્ટલિસ્ટ થયેલા અરજદારને ઇનામ આપવું પડી શકે છે.
 9. જે વિડીયોમાં અયોગ્ય અને/અથવા અન્યથા સામેલ હોય, જેમાં ઉશ્કેરણીજનક નગ્નતા, હિંસા, માનવાધિકારો અને/અથવા પર્યાવરણીય ઉલ્લંઘન, અને/અથવા અન્ય કોઈ પણ વિષયવસ્તુનો સમાવેશ થાય છે, જે ભારતના કાયદા, ધાર્મિક, સાંસ્કૃતિક અને નૈતિક પરંપરાઓ અને પ્રથાઓથી વિપરીત હોવાનું માનવામાં આવે છે, તેના પર સખત પ્રતિબંધ છે અને તેને તાત્કાલિક રદબાતલ ઠરાવવામાં આવશે અને તેને ગેરલાયક ઠેરવવામાં આવશે. મંત્રાલય ઉપર જણાવેલા માપદંડો ઉપરાંત મૂલ્યાંકન સમિતિને અયોગ્ય અને વાંધાજનક ગણી શકે તેવા અન્ય કોઈ પણ પ્રવેશની અવગણના કરવાનો અધિકાર સુરક્ષિત રાખે છે.
 10. અરજદારને જો એવું જણાશે કે તે / તેણી મૂલ્યાંકન સમિતિના કોઈપણ સભ્યને પત્રો લખીને, ઇમેઇલ મોકલીને, ટેલિફોન કોલ કરીને, રૂબરૂ સંપર્ક કરીને અથવા અન્ય કોઈ સમાન પ્રવૃત્તિ દ્વારા પ્રભાવિત કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે, તો તેમને સ્પર્ધામાંથી ગેરલાયક ઠેરવવામાં આવશે.
 11. કોઈપણ અરજદાર ખોટી ઘોષણા આપતા મળી આવે છે તે ગેરલાયક ઠેરવવા માટે બંધાયેલા છે. વિજેતાઓએ ઉંમરના બોનાફાઇડ પુરાવા માટે આધાર કાર્ડ /પાસપોર્ટ રજૂ કરવો પડશે, આમ કરવામાં નિષ્ફળ જવાથી ફરીથી ગેરલાયક ઠેરવવાની જરૂર પડશે. અરજદાર વિડીયોમાં હોવા જોઈએ.
 12. સ્પર્ધાની ઘોષણાની તારીખ પછી અપલોડ કરેલી વિડીયો ફક્ત મૂલ્યાંકન માટે સ્વીકારવામાં આવશે.
 13. આ પરિવાર સાથેનો યોગ હોવાથી 18 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના અરજદારોનો સહભાગીતા ફોર્મમાં તેમના માતાપિતા, ઇમેઇલ આઇડી અને ફોન સંપર્ક હોઈ શકે છે.
 14. સ્ક્રિનિંગ કમિટી અને મૂલ્યાંકન સમિતિના નિર્ણયો તમામ અરજદારો માટે અંતિમ અને બંધનકર્તા રહેશે. મૂલ્યાંકન સમિતિ અરજદાર પાસેથી પ્રવેશના કોઈપણ પાસા અંગે સ્પષ્ટતા માંગી શકે છે, અને જો તે આપેલ સમયમાં રજૂ કરવામાં ન આવે, તો પ્રવેશને ગેરલાયક ઠેરવી શકાય છે.
 15. સ્પર્ધામાં ભાગ લેનારાઓ સ્વીકારે છે કે તેઓએ હરિફાઇ સંચાલનના નિયમો અને શરતો વાંચ્યા છે, અને તેમની સાથે સંમત થયા છે, જેમાં,
  • સ્પર્ધામાં સબમિટ કરવામાં આવેલી વિડીયો એ એક મૂળ વિડીયો બનાવવામાં આવી છે અને તે કોઈપણ વ્યક્તિ અથવા સંસ્થાના કોપીરાઇટ્સ અને બૌદ્ધિક સંપત્તિ અધિકારોનું ઉલ્લંઘન કરતી નથી.
  • અરજદાર સંમત થાય છે કે તે વિડીયોમાંની વ્યક્તિઓમાંનો એક છે અને વિજેતા તરીકે શોર્ટલિસ્ટ કરવામાં આવે તેવા કિસ્સામાં બોનાફાઇડ વિડીયો ઓળખનો પુરાવો આપવા સંમત થાય છે, આમ કરવામાં નિષ્ફળતા માટે પ્રવેશને ગેરલાયક ઠેરવવાની જરૂર પડશે.
  • મૂલ્યાંકન સમિતિ અને MoA દ્વારા લેવામાં આવેલા કોઈપણ અને તમામ અંતિમ નિર્ણયોનું પાલન કરવું.
  • વિજેતાઓના નામની જાહેરાત કરવા મંત્રાલયને સંમતિ આપવી, તેમના રાજ્ય અને રહેઠાણના દેશના નામને લાગુ પડે તે રીતે જાહેર કરવા.
  • જો મારા પરિવારના સભ્યો વતી આપવામાં આવે તો હું આ ઇનામ માટેનો એકમાત્ર અરજદાર છું અને હું સંમત થાઉં છું કે સ્પર્ધા માટે ફાઇલ કરવા માટે પરિવારના સભ્યો પાસેથી સંમતિ મેળવવામાં આવી છે.
 16. કોઈપણ કોપિરાઇટ ઉલ્લંઘન અયોગ્યતા તરફ દોરી જશે અને ઇનામની રકમ જપ્ત કરશે. આ મામલે પસંદગી સમિતિ અને મૂલ્યાંકન સમિતિનો નિર્ણય અંતિમ રહેશે.
 17. જે અરજદારોને શોર્ટલિસ્ટ કરવામાં આવ્યા છે તેઓને જો જરૂરી હોય તો વધારાની માહિતી આપવા વિનંતી કરી શકાય છે. કાર્યકારી 5 દિવસની અંદર આમ કરવામાં નિષ્ફળતા, વધુ વિચારણાથી તેમના પ્રવેશને ગેરલાયક ઠેરવવા તરફ દોરી શકે છે.
 18. સ્પર્ધામાં ભાગ લેવાની પ્રક્રિયામાં ભાગ લેનાર દ્વારા કરવામાં આવેલા કોઈપણ ખર્ચ અથવા નુકસાન માટે મંત્રાલયની કોઈ જવાબદારી નથી. આ સ્પર્ધામાં પ્રવેશ સંપૂર્ણપણે નિઃશુલ્ક છે અને આ સ્પર્ધામાં ભાગ લેવા માટે મંત્રાલય કે તેની સાથે સંકળાયેલી કોઈ પણ સંસ્થા કોઈ ફી લેતી નથી.
 19. MoA આ સ્પર્ધા માટે અરજદારો દ્વારા સબમિશન કરાયેલી અનુક્રમણિકામાં તમામ સંબંધિત બૌદ્ધિક સંપત્તિ અધિકારો સહિત તમામ અધિકારો, ટાઇટલ્સ, હિતોની માલિકી હશે. અરજદારો સમજી શકે છે કે તેમના એન્ટ્રીના ઉપયોગ માટે તેમની સંમતિ, MoA દ્વારા, ભવિષ્યમાં કોઈપણ પ્રમોશનલ પ્રવૃત્તિઓ માટે, આ સ્પર્ધા માટે તેમના એન્ટ્રી સબમિટ કરવાના તેમના અધિનિયમમાં સહજ છે અને શામેલ છે.
 20. વિજેતાઓ પાસે બેંક ખાતું હોવું જોઈએ અને ઇનામોની ઘોષણા કર્યાના એક મહિનાની અંદર તે જ રજૂ કરવા તૈયાર હોવા જોઈએ. આમ કરવામાં નિષ્ફળતાના પરિણામે ઇનામની રકમ રદ થશે.
 21. ઇનામ માત્ર પ્રાથમિક અરજદારને આપવામાં આવશે, પરિવારના સભ્યોને નહીં, તેના પર કોઈ વિવાદ ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે નહીં.

ગોપનીયતા

 1. તમામ અરજદારોની વ્યક્તિગત માહિતી ગુપ્ત રાખવામાં આવશે.
 2. જાહેરાતો માત્ર સ્પર્ધાના વિજેતાઓની ઓળખ જાહેર કરશે, જેમાં નામ, ઉંમર, લિંગ, એવોર્ડની શ્રેણી, અને શહેર જેવી માહિતી હશે.
 3. હરિફાઇમાં પ્રવેશ મેળવીને સહભાગીઓ મંત્રાલયને તેમના નામનો ઉપયોગ કરવાની સંમતિ અને સ્પર્ધા સંબંધિત જાહેરાતો જેવી કે શોર્ટલિસ્ટ થયેલી એન્ટ્રીની જાહેરાત અને વિજેતાઓની મૂળભૂત માહિતી પૂરી પાડે છે.
 4. કોપીરાઈટ કે IPRના કોઈ પણ ઉલ્લંઘન માટે મંત્રાલયની કોઈ જવાબદારી નથી. સહભાગીઓ તેમની હરીફાઈના સબમિશનથી ઉદ્ભવતા કોઈપણ કોપિરાઇટના ઉલ્લંઘન માટે સંપૂર્ણપણે જવાબદાર છે.
 5. અરજદારો સમજી શકે છે કે તેમના એન્ટ્રીના ઉપયોગ માટે તેમની સંમતિ, MoA દ્વારા, ભવિષ્યમાં કોઈપણ પ્રમોશનલ પ્રવૃત્તિઓ માટે, આ સ્પર્ધા માટે તેમના એન્ટ્રી સબમિશન કરવાના તેમના અધિનિયમમાં સહજ છે અને શામેલ છે.

અરજદાર દ્વારા ઘોષણા

હું અહીં જાહેર કરું છું કે સ્પર્ધા માટેનો વિડીયો મારા દ્વારા સબમિટ કરવામાં આવ્યો છે અને વિડીયોમાંનો વિષય હું પરિવાર સાથે છું. અરજીપત્રકમાં મારા દ્વારા આપવામાં આવેલી માહિતી સાચી છે. જીતવાના સંજોગોમાં, જો મારા દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવેલી કોઈપણ માહિતી ખોટી સાબિત થાય છે અથવા જો વિડીયોમાં કોપીરાઇટનું ઉલ્લંઘન છે, તો હું સમજું છું કે મને સ્પર્ધામાંથી ગેરલાયક ઠેરવવામાં આવી શકે છે અને મૂલ્યાંકન સમિતિ દ્વારા લેવામાં આવેલા નિર્ણયો પર મને કોઈ અધિકાર અથવા કહેવાનો કોઈ અધિકાર નથી. હું ભવિષ્યમાં આયુષ મંત્રાલયની ઓનલાઇન પ્રમોશનલ પ્રવૃત્તિઓ માટે આ વિડીયોનો ઉપયોગ કરવાની સંમતિ આપું છું.