இந்தியா-பிட்ச்-பைலட்-ஸ்கேல்-ஸ்டார்ட்அப் சவால்

பின்புலம்

இந்தியாவில் வளர்ந்து வரும் ஸ்டார்ட்-அப் சுற்றுச்சூழலின் விளைவாக புதிய மற்றும் வளர்ந்து வரும் தொழில்நுட்பங்கள் சில முக்கியமான சவால்களுக்கு திருப்புமுனை தீர்வுகளை வழங்குகின்றன. புத்துணர்ச்சி மற்றும் நகர்ப்புற மாற்றத்திற்கான அடல் மிஷன் 2.0 (AMRUT 2.0) அதாவது, நீர் பாதுகாப்பு நகரங்களின் நோக்கங்களை அடைவதற்கு, புதுமையான தீர்வுகளை உருவாக்கி, நகர்ப்புற நீர் மற்றும் கழிவுநீர் துறையில் உள்ள சிக்கல்களை நிவர்த்தி செய்வதன் மூலம் இந்த சுற்றுச்சூழல் அமைப்பு பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.

தவிர, அனைத்து சட்டப்பூர்வ நகரங்களிலும் நீர் விநியோகத்தில் உலகளாவிய பாதுகாப்பு, 500 AMRUT நகரங்களில் கழிவுநீர் மற்றும் கழிவுநீர் மேலாண்மை, நீர்நிலைகள் (நகர்ப்புற சதுப்புநிலங்கள் உட்பட) புத்துயிர் பெறுவதற்கான மத்திய உதவியை வழங்குகிறது, மற்றும் பசுமையான இடங்களை உருவாக்குதல், AMRUT 2.0 தொழில்நுட்ப துணைப் பணியின் கீழ் புதுமையான தீர்வுகளை ஊக்குவிப்பதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. நீர் மற்றும் பயன்படுத்தப்பட்ட நீர் சுத்திகரிப்பு, விநியோகம் மற்றும் நீர்நிலை புத்துயிர் அளித்தல் ஆகிய துறைகளில் புதுமையான, நிரூபிக்கப்பட்ட மற்றும் சாத்தியமான சுற்றுசூழலுக்கு உகந்த தொழில்நுட்பங்களை அடையாளம் காண்பது நோக்கமாகும். திட்டமிடப்பட்ட இலக்கை அடைய, நகர்ப்புற நீர் துறையில் ஸ்டார்ட் அப்கள் ஊக்குவிக்கப்படும்.

இந்தியா தண்ணீர் திட்டமிடல் - முன்னோட்டம் - அளவிடல் ஸ்டார்ட் அப் சவால்

இந்தியாவின் நகர்ப்புற நீர்த் துறையில் உள்ள சவால்களை எதிர்கொள்ள புதுமையான தொழில்நுட்பம், வணிக தீர்வுகளை வழங்க ஆர்வமுள்ள / தகுதியான ஸ்டார்ட்அப் நிறுவனங்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் / முன்மொழிவுகளை வரவேற்க இந்திய அரசின் வீட்டுவசதி மற்றும் நகர்ப்புற விவகாரங்கள் அமைச்சகம் (MoHUA) ஒரு வகையான ஸ்டார்ட்அப் சவாலைத் தொடங்கியுள்ளது.

சவால் இயற்கையில் நிரந்தரமாக இருக்கும். போதுமான எண்ணிக்கையிலான விண்ணப்பங்கள் பெறப்பட்டவுடன், அவை மதிப்பீடு செய்யப்பட்டு முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்.

குறி

நகர்ப்புற நீர் துறையில் உள்ள சவால்களை எதிர்கொள்ள "திட்டமிடல் - முன்னோட்டம் - அளவிடல்" தீர்வுகளுக்கு ஸ்டார்ட்-அப்களை ஊக்குவிப்பதே இந்த சவாலின் நோக்கமாகும். சவாலின் நோக்கங்கள் பின்வருமாறு:

 • தொழில்நுட்பம் மற்றும் வணிக தீர்வுகள்/புதுமைகளை அடையாளம் காணவும்.
 • வெவ்வேறு அளவுகள், புவியியல் மற்றும் நகரங்களின் வகுப்புகளுக்கு ஏற்ற சாத்தியமான தீர்வுகளை அங்கீகரிக்கவும்.
 • தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நகரங்களில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட தொழில்நுட்பங்கள் / தீர்வுகளை அளவிடுவதற்கான முன்னோட்ட சோதனை / ஆய்வக செயல்விளக்கம் மற்றும் கையேடு.
 • கண்டுபிடிப்பாளர்கள்/உற்பத்தியாளர்கள் மற்றும் பயனாளிகள் - அதாவது ULBகள், குடிமக்கள் இடையே உள்ள இடைவெளியைக் குறைக்கவும்.
 • நீர்த் துறையில் ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்களின் சூழலை உருவாக்குதல்.
 • இந்திய வம்சாவளி தொடக்கங்கள் மற்றும் தொழில்நுட்ப தீர்வுகளை ஊக்குவிப்பதன் மூலம் `மேக் இன் இந்தியா' முயற்சியை ஊக்குவித்தல்.
 • தீர்வுகளை செயல்படுத்த தனியார் துறை, நிறுவனங்கள், தொழில் சங்கங்கள் போன்றவற்றுடன் கூட்டாண்மை.

கருப்பொருள் பகுதிகள்

பின்வரும் துறைகளில் புதுமையான தொழில்நுட்ப / வணிக தீர்வுகளை வழங்கும் ஸ்டார்ட் அப்கள் பங்கேற்க தகுதியுடையவை:

 1. நன்னீர் அமைப்புகள்
  1. நிலத்தடி நீரின் தரம் / மேற்பரப்பு நீரின் தரத்தின் நிகழ்நேரம் இடஞ்சார்ந்த விவரணையாக்கம்
  2. நீர்நிலைகள் மற்றும் மேற்பரப்பு நீர்நிலைகளில் உள்ள நீர் மட்டம் / அளவுகளின் நிகழ்நேர கண்காணிப்பு
  3. குறைந்த நீர் மற்றும் கார்பன் தடங்களைக் கொண்ட தரை மற்றும் மேற்பரப்பு நீருக்கான இயற்கை அடிப்படையிலான சுத்திகரிப்பு அமைப்புகள்
  4. புதுமையான மழைநீர் சேகரிப்பு அமைப்புகள்
  5. வளிமண்டல நீர் மீட்பு அமைப்புகள்
 2. நீரின் ஹைட்ரோ தகவலியல் பயன்பாடு + தரவு
  1. வெள்ளம் மற்றும் வறட்சியைத் தடுப்பதில் சிறந்த நீர் மேலாண்மை
  2. பெரு-நகர்ப்புற சமூகங்கள் அல்லது நகர்ப்புற குடிசை பகுதிகளின் சுகாதாரம் மற்றும் பொருளாதார செழிப்பில் சாதகமான தாக்கத்தை உருவாக்குதல்
  3. பொருட்கள் மற்றும் சேவைகளின் உற்பத்தியில் மெய்நிகர் நீரை மதிப்பிடுதல் மற்றும் அதன் மூலம் தண்ணீருக்கு நியாயமான விலையை ஏற்படுத்துதல்
 3. பயன்படுத்தப்பட்ட நீர் மேலாண்மை
  1. குடிசைப்பகுதிகளுக்கான கள சுகாதார தீர்வு உட்பட சிறந்த கழிவுநீர் மற்றும் கழிவு மேலாண்மை
  2. தொழிற்சாலைகளில் பயன்படுத்தப்பட்ட நீரை மறுசுழற்சி செய்வதை அதிகரிப்பதற்கான தொழில்நுட்பங்கள்
  3. பயன்படுத்தப்பட்ட நீரில் வர்த்தகம் செய்வதற்கான புதுமையான வணிக மாதிரிகள்
  4. பயன்படுத்தப்பட்ட நீரிலிருந்து பெறுமதியை மீட்டெடுத்தல் மற்றும் வட்ட பொருளாதாரத்தை உருவாக்குதல்.
  5. சுத்திகரிப்பு தொழில்நுட்பங்கள், குறிப்பாக மலைப்பாங்கான பகுதிகளுக்கு
 4. நகர்ப்புற நீர் மேலாண்மை
  1. நிலத்தடி நீர் செறிவூட்டல், சாம்பல் நீர் மேலாண்மை, கழிவுநீர் மறுசுழற்சி மற்றும் திடக்கழிவு மேலாண்மை ஆகியவற்றை நிகழ்நேர தரம் மற்றும் அளவு தகவல்களுடன் இணைக்கும் சமூகங்களுக்கான பரவலாக்கப்பட்ட வட்ட பொருளாதார தீர்வுகள்
  2. குடிசைப்பகுதிகளுக்கு பரவலாக்கப்பட்ட நீர் வழங்கல் தீர்வுகள்
  3. ஆறுகள், ஏரிகள், குளங்கள், ஆழமற்ற நீர்நிலைகளை புனரமைத்தல் மற்றும் பாதுகாத்தல்
  4. நகர்ப்புற வெள்ளம் மற்றும் மழை நீர் மேலாண்மை
  5. நகர்ப்புற நீர்நிலை அமைப்புகளின் வரைபடம் மற்றும் மேலாண்மை
  6. கடலோரப் பகுதிகளில் உள்ள நகர்ப்புற குடியிருப்புகளில் உப்புத்தன்மை அதிகரிப்பு
  7. நீர் சேவை வழங்கல் நியமங்களை கண்காணித்தல் (தரம், அளவு மற்றும் அணுகல்)
  8. நீர் அளவீடு
  9. கட்டுப்படுத்தப்பட்ட வெளியேற்றத்துடன் கடல்நீரைக் குடிநீராக்குதல்
  10. செயல்திறன் மிக்க ஓட்டம் பாலிமர் / ஏரேட்டர்கள் இல்லாத குழாய்கள் உட்பட உலோக பிளம்பிங் சாதனங்கள்
  11. உயர் மீட்பு/செயல்திறன் RO அமைப்புகள்
  12. நீரை சேமிப்பதற்கான அல்லது வீணாவதைக் குறைப்பதற்கான மறுசீரமைப்பு சாதனங்கள்
  13. மலைப்பகுதிகளுக்கு புதுமையான குடிநீர் வழங்கல் தீர்வு
 5. விவசாய நீர் முகாமைத்துவம்
  1. ஒரு டன் பயிருக்கு நீர் பயன்பாட்டைக் குறைத்தல் மற்றும் ஆற்றல், உரங்கள் மற்றும் பூச்சிக்கொல்லிகளின் பயன்பாடு குறைதல்
  2. பருவமழையைச் சார்ந்திருப்பதைக் குறைக்க உதவும் ஏ.ஐ-எம்.எல் அடிப்படையிலான அமைப்புகள்
 6. நகர்ப்புற கழிவுநீரகற்று மேலாண்மை
  1. குடிசைப்பகுதிகளுக்கான கள சுகாதார தீர்வு உட்பட சிறந்த கழிவுநீர் மற்றும் கழிவு மேலாண்மை
  2. துர்நாற்றம், தண்ணீர் இல்லாத சிறுநீர் கழிப்பிடங்கள்
 7. நீர் நிர்வாகம்
  1. வருவாய் இல்லாத நீரைக் குறைத்தல்
  2. குழாயில் 24 மணி நேரமும் குடிநீர் வழங்குவதற்கான பாதுகாப்பான அமைப்புகள்
  3. நீர் பற்றிய கல்வி மற்றும் விழிப்புணர்வை ஊக்குவித்தல்
  4. நிகர பூஜ்ஜிய நீர் மற்றும் நிகர பூஜ்ஜிய கழிவு திட்டங்களை இலக்காகக் கொண்டது
  5. நீர் மற்றும் எரிசக்தி இணைப்பைக் காட்டுகிறது
  6. நீர் தொகுப்பிற்க்கான நிலையான தீர்வு
 8. வழக்கமான குழாய்கள் மற்றும் குழாய் அமைப்புகளில் புதுமை
  1. நீர் பயன்பாடு, விரயம், பதிவு திறன், IOT செயல்படுத்தப்பட்ட மற்றும் செயல்திறனைக் கண்காணிப்பதற்கும் மேம்படுத்துவதற்கும் ஒரு மைய தரவுத்தளத்துடன் இணைக்கப்பட்ட ஸ்மார்ட் குழாய்கள்

தகுதி அளவுகோல்கள்

 1. அனைத்து நிறுவனங்களும் தொழில் மற்றும் உள்நாட்டு வர்த்தக மேம்பாட்டுத் துறையால் (DPIIT) ஸ்டார்ட்-அப்களாக அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளன.
 2. மேற்கூறிய கருப்பொருள் பகுதிகளில் ஸ்டார்ட் அப் தீர்வுகளை வழங்க வேண்டும்.

சவாலில் பங்கேற்பது எப்படி

 1. இந்தியா திட்டமிடல் - முன்னோட்டம் - அளவிடல் ஸ்டார்ட் அப் சவால் பின்வரும் முகவரியில் விண்ணப்பிக்க கிடைக்கும் innovateindia.mygov.in
 2. பங்கேற்பாளர்கள் எந்தவொரு செல்லுபடியாகும் மின்னஞ்சல் ஐடியையும் பயன்படுத்தி சவாலுக்கு பதிவு செய்யலாம். விண்ணப்பதாரரால் பதிவு கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டவுடன், அவர்களின் பதிவை அங்கீகரித்து பங்கேற்பு செயல்முறையின் விவரங்களை வழங்கும் ஒரு மின்னஞ்சல் பதிவு செய்யப்பட்ட மின்னஞ்சல் ஐடிக்கு அனுப்பப்படும்.
 3. 3. பதிவு செய்யப்பட்ட விண்ணப்பதாரர் 'பங்கேற்கவும்' பொத்தானைத் தேர்ந்தெடுப்பதன் மூலம் முன்மொழிவை பதிவேற்றலாம்.

மதிப்பீட்டு செயல்முறை மற்றும் அளவுகோல்கள்

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட முன்மொழிவுகளை மதிப்பீடு செய்வதற்கும் சுருக்கப்பட்டியல் செய்வதற்கும் இரண்டு-படி மதிப்பீடு செயல்முறை ஏற்றுக்கொள்ளப்படும். மதிப்பீடு குழு ஆரம்ப பட்டியலைச் செய்யும் மற்றும் அப்பட்டியலின் பரிந்துரைகள் நிபுணர் குழுவால் இறுதித் தேர்வுக்காக ஆராயப்படும். பின்வரும் பரந்த அளவுருக்கள் முன்மொழிவுகளை மதிப்பிடுவதற்கான குழுக்களால் பரிசீலிக்கப்படும்:

 1. புதுமை
 2. பயன்பாட்டுத் திறன்
 3. பாடப்பொருளுடன் தொடர்புடையது
 4. சமூகத்தில் தாக்கம் அதாவது, நகரங்களில் முக்கியமான நீர் தொடர்பான சவால்களைத் தீர்ப்பதில் இது எவ்வளவு உதவியாக இருக்கும்
 5. பிரதிபலிப்புத் திறன்
 6. அளவிடக்கூடிய தன்மை
 7. பணியமர்த்தல் / செயல்படுத்துதல் எளிது
 8. தீர்வை செயல்படுத்துவதில் உள்ள சாத்தியமான அபாயங்கள்
 9. முன்மொழிவின் முழுமை

முக்கியமான தேதிகள்

ஆரம்ப தேதி 21 நவம்பர் 2023
கடைசி நாள் 20 நவம்பர் 2024

நிதி மற்றும் பிற ஆதரவு

 1. இந்தியா தண்ணீர் திட்டமிடல் - முன்னோட்டம் - அளவிடல் ஸ்டார்ட் அப் சவாலில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஸ்டார்ட்-அப்களுக்கு அதிகபட்சமாக ரூ.20 லட்சம், அவர்களின் திட்ட முன்மொழிவின்படி சில நிபந்தனைகள் / பணியின் மைல்கற்களை பூர்த்தி செய்வதில் முறையே மூன்று தவணைகளில் ரூ. 5 லட்சம், ரூ. 7 லட்சம் மற்றும் ரூ.8 லட்சம் மானியம் வழங்கப்படும்.
 2. தேர்ந்தெடுக்கப்படும் ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்களுக்கு வழிகாட்டுதல் உதவி வழங்கப்படும்.
 3. MoHUA தொழில்கள் மற்றும் நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளுடன் கூட்டு சேர்ந்து தீர்வுகளை அளவிட உதவுகிறது.
 4. விரும்பிய பலன்களை அடைந்த ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்கள், பரந்த பார்வைக்காக ஊக்குவிக்கப்படும்.
 5. அமைச்சகத்தின் பரிந்துரை.

விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகள்

 1. அனைத்து பங்கேற்பாளர்களும் சவாலில் பங்கேற்பதற்கான தகுதி அளவுகோல்களை பூர்த்தி செய்ய வேண்டும்
 2. வழங்கப்படும் நிதியானது தீர்வு உருவாக்கம் / விரிவாக்கம் மற்றும் விருப்பமான நகரத்துடன் முன்னோடியாக செயல்படுவதற்கு பயன்படுத்தப்படும். மைல்கல் நிறைவின் ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் பங்கேற்பாளர் நிதி பயன்பாட்டு சான்றிதழை வழங்க வேண்டும்.
 3. சவாலின் ஒரு பகுதியாக உருவாக்கப்பட்ட தீர்வு/தயாரிப்பை வெற்றியாளர்கள் தக்க வைத்துக் கொள்வார்கள். வெற்றியாளர்/கள் போட்டியின் போது மற்றும் விருதை வென்ற பிறகு சவாலுக்கு வரையறுக்கப்பட்ட விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகளுக்கு இணங்க வேண்டும்.
 4. இணங்காத எவரும் அவர்களின் பங்கேற்பை ரத்து செய்யலாம்.
 5. எந்தவொரு தகராறு தீர்விற்கும், MoHUA இன் முடிவே இறுதியானது.

கடிதப் போக்குவரத்து

விண்ணப்ப படிவத்தை பூர்த்தி செய்யும் போது பங்கேற்பாளர் வழங்கிய மின்னஞ்சல் மூலம் பங்கேற்பாளர்களுடனான எந்தவொரு கடிதப் பரிமாற்றமும் செய்யப்படும். மின்னஞ்சல் டெலிவரி தோல்விகள் ஏற்பட்டால் அமைப்பாளர்கள் பொறுப்பல்ல.

பொறுப்பு துறப்பு

MoHUA தனது சொந்த விருப்பத்தின் பேரில், இந்தப் போட்டியை ரத்து செய்வதற்கும், நிறுத்துவதற்கும், இடைநிறுத்துவதற்கும் மற்றும் போட்டி தொடர்பான விதிகள், பரிசுகள் மற்றும் நிதியுதவியை முன்னறிவிப்பின்றி மாற்றுவதற்கும் உரிமையை கொண்டுள்ளது. எந்தவொரு நிகழ்விலும் MoHUA/மைகவ்/NIC அல்லது வேறு எந்த அமைப்பாளர்களும் மேற்கூறியவற்றால் அல்லது அது தொடர்பாக எழும் எந்தவொரு உரிமைகோரல்கள், இழப்புகள், செலவுகள் அல்லது சேதங்களுக்கு பொறுப்பாக மாட்டார்கள்.

சவால் தொடர்பான மேலதிக தகவல்களுக்கு, உங்கள் சந்தேகங்களுக்கு பின்வரும் முகவரியில் பதிலளிக்கவும் startup[dash]amrut2[at]asci[dot]org[dot]in மற்றும் usamrut2a[at]gmail[dot]com