ദേഖോ അപ്നാ ദേശ്, പീപ്പിൾസ് ചോയ്സ് 2024-ൻ്റെ ഭാഗമായി വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലായി നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ടൂറിസ്റ്റ് അട്രാക്ഷനുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക

നിങ്ങളുടെ ചോയ്സുകൾ, വികസിത് ഭാരത്@2047-ലേക്കുള്ള ഇന്ത്യയുടെ യാത്രയ്ക്ക് സംഭാവന നൽകുകയും, വികസനത്തിനുള്ള അട്രാക്ഷനുകളും ഡെസ്റ്റിനേഷനുകളും മിഷൻ മോഡിൽ തിരിച്ചറിയാൻ ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻ്റിൻ്റെ ടൂറിസം മന്ത്രാലയത്തെ സജ്ജമാക്കുകയും ചെയ്യും.

ആത്മീയം
ക്ഷേത്രങ്ങൾ, പള്ളികൾ, ആശ്രമങ്ങൾ, മസ്ജിദുകൾ, തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങൾ, സർക്യൂട്ടുകൾ (മൾട്ടി-അട്രാക്ഷൻ റൂട്ട്), അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും മതപരമായ സ്ഥലം
ആത്മീയം
സാംസ്കാരികവും പൈതൃകവും
കോട്ടകൾ, സ്മാരകങ്ങൾ, പ്രതിമകൾ, കൊട്ടാരങ്ങൾ, മ്യൂസിയങ്ങൾ, സ്മാരകങ്ങൾ, ഗുഹകൾ, അദൃശ്യമായ സാംസ്കാരിക പൈതൃകം, സർക്യൂട്ടുകൾ (മൾട്ടി-അട്രാക്ഷൻ റൂട്ട്) അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പൈതൃക സ്ഥലം
സാംസ്കാരികവും പൈതൃകവും
പ്രകൃതിയും വന്യജീവികളും
ബീച്ചുകൾ, തടാകങ്ങൾ, വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ, നദികൾ, ഹിൽ സ്റ്റേഷനുകൾ, ദേശീയോദ്യാനങ്ങൾ, വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങൾ, റിസർവുകൾ, മൃഗശാലകൾ, ദ്വീപുകൾ, സർക്യൂട്ടുകൾ (മൾട്ടി-അട്രാക്ഷൻ റൂട്ട്), അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പ്രകൃതിദത്ത സ്ഥലം
പ്രകൃതിയും വന്യജീവികളും
സാഹസികത
ട്രെക്കിംഗ്, ഹൈക്കിംഗ്, റാഫ്റ്റിംഗ്,സ്നോർക്കലിംഗ്, കയാക്കിംഗ്, സർക്യൂട്ടുകൾ (മൾട്ടി-അട്രാക്ഷൻ റൂട്ട്) അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും സാഹസിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ
സാഹസികത
മറ്റുള്ളവ
മറ്റേതെങ്കിലും ടൂറിസ്റ്റ് അട്രാക്ഷൻ, വൈബ്രൻ്റ് വില്ലേജുകൾ, വെൽനസ് ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങൾ, മെഡിക്കൽ, കോൺഫറൻസ് ടൂറിസം അല്ലെങ്കിൽ സർക്യൂട്ടുകൾ (മൾട്ടി-അട്രാക്ഷൻ റൂട്ട്)
മറ്റുള്ളവ

അവിശ്വസനീയമായ ഇന്ത്യ

ടൈംലൈൻ

ആരംഭ തീയതി 7th Mar 2024
അവസാന തീയതി 15th Sep 2024
ഇപ്പോൾ വോട്ട് ചെയ്യുക

ദേഖോ അപ്നാ ദേശ്, പീപ്പിൾസ് ചോയ്സ് 2024-നെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന് WhatsApp ചാനൽ ഫോളോ ചെയ്യൂ

देखो अपना देश पीपुल्स चॉइस 2024 के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करें ।

അതിനെപ്പറ്റി

ടൂറിസം മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ വോട്ടെടുപ്പായ ദേഖോ അപ്നാ ദേശ്, പീപ്പിൾസ് ചോയ്സ് 2024 ൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു

പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് അവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ടൂറിസ്റ്റ് അട്രാക്ഷനുകളെ അവരുടെ മുൻഗണനകളുമായി യോജിപ്പിക്കുന്ന അഞ്ച് നിർവചിക്കപ്പെട്ട വിഭാഗങ്ങളായി ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാം. പങ്കെടുക്കുന്നവർ അഞ്ച് വിഭാഗങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ ഇതിനകം സന്ദർശിച്ച ഒരു അട്രാക്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും മറ്റൊരെണ്ണം ഭാവിയിൽ സന്ദർശിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു അട്രാക്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് നിർബന്ധമാണ്.

വിജയിക്കുന്ന അട്രാക്ഷനുകൾ ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻ്റിൻ്റെ ടൂറിസം മന്ത്രാലയത്തെ അട്രാക്ഷനുകളെയും ഡെസ്റ്റിനേഷനുകളെയും മിഷൻ മോഡിൽ വികസിപ്പിക്കാൻ സജ്ജമാക്കുകയും, വികസിത് ഭാരത്@2047-ലേക്കുള്ള ഇന്ത്യയുടെ യാത്രയ്ക്ക് സംഭാവന നൽകുകയും ചെയ്യും.

യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം

 • നാഷണാലിറ്റിയും റസിഡൻസിയും:

  ഇന്ത്യക്കകത്തും പുറത്തും താമസിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്

   
 • രജിസ്ട്രേഷൻ:

  ഇന്ത്യയിൽ താമസിക്കുന്ന പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് ഒരു ഇന്ത്യൻ മൊബൈൽ നമ്പർ ഉണ്ടായിരിക്കണം
  ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറത്ത് താമസിക്കുന്ന പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് ഒരു ഇമെയിൽ ID ഉണ്ടായിരിക്കണം

 • പങ്കാളിത്ത പരിധി:

  പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് ഒരു മൊബൈൽ നമ്പറിനും/അല്ലെങ്കിൽ ഇമെയിൽ IDക്കും ഒരു തവണ മാത്രമേ വോട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയൂ

എങ്ങനെ വോട്ട് ചെയ്യാം

ഓൺലൈനായിരിക്കും വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുക.

രജിസ്ട്രേഷൻ:

ഇന്ത്യയിൽ താമസിക്കുന്ന പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് അവരുടെ മൊബൈൽ നമ്പറിൽ OTP ലഭിക്കും.

ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറത്ത് താമസിക്കുന്ന പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് അവരുടെ ഇമെയിൽ IDയിൽ ഒരു OTP ലഭിക്കും.

വോട്ടിംഗ് ചോദ്യങ്ങൾ:

പങ്കെടുക്കുന്നവർ രണ്ട് പ്രധാന ഭാഗങ്ങളായി ഉത്തരം നൽകേണ്ടതുണ്ട്:

 • ചോദ്യം 1 (നിങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച അട്രാക്ഷനുകൾക്കായി വോട്ട് ചെയ്യുക):

  അവർ സന്ദർശിച്ച പ്രിയപ്പെട്ട ടൂറിസ്റ്റ് അട്രാക്ഷനുകൾ, അവർ വീണ്ടും സന്ദർശിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ആ അട്രാക്ഷനുകൾക്കായി എന്തെല്ലാം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.
 • ചോദ്യം 2 (നിങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അട്രാക്ഷനുകൾക്കായി വോട്ട് ചെയ്യുക):

  അവർ സന്ദർശിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ടൂറിസ്റ്റ് അട്രാക്ഷനുകൾ.

വോട്ടിംഗ് വിഭാഗങ്ങൾ:

പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് ചോദ്യം 1-ൽ ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെ വിഭാഗങ്ങളിലായി മൂന്ന് അട്രാക്ഷനുകൾ വരെ വോട്ട് ചെയ്യാം

 • ആത്മീയം
 • സാംസ്കാരികവും പൈതൃകവും
 • പ്രകൃതിയും വന്യജീവികളും
 • സാഹസികത
 • മറ്റുള്ളവ

വോട്ടിംഗ് ഇൻപുട്ട് ഫീൽഡ്:

പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് അവരുടെ പ്രതികരണം നൽകാനും ദൃശ്യമാകുന്ന ഡ്രോപ്പ്-ഡൗൺ ഓപ്‌ഷനുകളിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കാനും കഴിയും. ചോദ്യം 1 കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ ചോദ്യം 2-ൻ്റെ 'മറ്റുള്ളവ' വിഭാഗമാണെങ്കിൽ, പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ടൂറിസ്റ്റ് അട്രാക്ഷനുകൾ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ചെക്ക്ബോക്‌സ് തിരഞ്ഞെടുക്കാം.

സർട്ടിഫിക്കറ്റ്:

പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും പങ്കാളിത്ത സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനും, അത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും പങ്കിടാൻ കഴിയും.

സബ്മിഷൻ ചെയ്യേണ്ട അവസാന തീയതി:

എല്ലാ വോട്ടുകളും ടൈംലൈനിൽ വ്യക്തമാക്കിയ സമയപരിധിക്ക് മുമ്പ് സമർപ്പിക്കണം. വൈകിയുള്ള അപേക്ഷകൾ പരിഗണിക്കില്ല.

വിജയിക്കുന്ന അട്രാക്ഷനുകൾ

തിരഞ്ഞെടുപ്പ്:

ഏറ്റവുമധികം വോട്ടുകൾ നേടുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിജയിക്കുന്ന അട്രാക്ഷനുകളെ തീരുമാനിക്കും. തങ്ങളുടെ സ്വന്തം വിവേചനാധികാരത്തിൽ വിജയിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനും അവാർഡ് നൽകാനുമുള്ള അന്തിമ അവകാശം മന്ത്രാലയത്തിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്.

അന്തിമ അധികാരം:

വിജയികളെ നിശ്ചയിക്കുന്നതിൽ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ തീരുമാനം അന്തിമമായിരിക്കും.

അപ്പീലുകൾ:

അപ്പീലുകളോ പുനർമൂല്യനിർണയങ്ങളോ അനുവദിക്കില്ല.

ലക്കി ഡ്രോ (എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ)

 • മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ വിവേചനാധികാരത്തിൽ, ഒരു ലക്കി ഡ്രോ മത്സരവും നടക്കും.
 • വോട്ട് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ പങ്കെടുക്കുന്നവർ സ്വയമേ ലക്കി ഡ്രോയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു.
 • സമ്മാനങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മന്ത്രാലയം നിർണ്ണയിക്കും.
 • പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് മന്ത്രാലയത്തിൽ നിന്ന് ഒരു നഷ്ടവും അവകാശപ്പെടാൻ കഴിയില്ല.

പൊതുവായ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും

ദേഖോ അപ്നാ ദേശ്, പീപ്പിൾസ് ചോയ്സ് 2024 ഇനിഷ്യേറ്റീവിന് അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഈ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കുക. പങ്കെടുക്കാൻ യോഗ്യത നേടുന്നതിന്, പങ്കെടുക്കുന്നവർ ഈ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും അംഗീകരിക്കണം.

 • പങ്കെടുക്കുന്നവർ രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രക്രിയയിൽ തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ നൽകരുത്.
 • പങ്കെടുക്കുന്നവർ അവരുടെ കോൺടാക്റ്റ് വിവരങ്ങൾ കൃത്യവും കാലികവുമായി സൂക്ഷിക്കണം.
 • നിയമവിരുദ്ധമോ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതോ ദോഷകരമോ വിവേചനപരമോ ആയ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പങ്കെടുക്കുന്നവർ ഈ വോട്ടിംഗ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല.
 • ഏതെങ്കിലും പങ്കെടുക്കുന്നവർ മത്സരത്തിൻ്റെ നിബന്ധനകൾ ലംഘിച്ചതായി നിർണ്ണയിച്ചാൽ, മുൻകൂർ അറിയിപ്പ് കൂടാതെ പങ്കെടുക്കുന്നയാളെ അയോഗ്യനാക്കാനുള്ള എല്ലാ അവകാശങ്ങളും മന്ത്രാലയത്തിന് ഉണ്ടായിരിക്കും.
 • ആവശ്യമെങ്കിൽ, മന്ത്രാലയത്തിന് നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും മാറ്റാം.
 • മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ തീരുമാനം അന്തിമമാണ്, അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല.
 • പ്രക്രിയയുടെ ഏത് സമയത്തും ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിയുടെ പങ്കാളിത്തം പിൻവലിക്കാനോ ഏതെങ്കിലും സമർപ്പണം നിരസിക്കാനോ മന്ത്രാലയത്തിന് അവരുടെ വിവേചനാധികാരത്തിൽ അവകാശമുണ്ട്.

ടൈംലൈൻ

ആരംഭ തീയതി : 7 മാർച്ച്, 2024

അവസാന തീയതി: 15 സെപ്റ്റംബർ,2024

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, വിപുലീകരിച്ച നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും കാണുക ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക