CSIR നെ കുറിച്ച്

വിവിധ S&T മേഖലകളിലെ അത്യാധുനിക ഗവേഷണ വികസന അറിവുകൾക്ക് പേരുകേട്ട കൗൺസിൽ ഓഫ് സയൻ്റിഫിക് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിസർച്ച് (CSIR) ഒരു സമകാലിക ഗവേഷണ വികസന സ്ഥാപനമാണ്. പാൻ ഇന്ത്യ സാന്നിധ്യമുള്ള CSIR ന് 37 ദേശീയ ലബോറട്ടറികളുടെയും അനുബന്ധ ഔട്ട്റീച്ച് സെൻ്ററുകളുടെയും ചലനാത്മക ശൃംഖലയുണ്ട്, ഒരു ഇന്നൊവേഷൻ കോംപ്ലക്സ്. CSIR-ൻ്റെ ഗവേഷണ-വികസന വൈദഗ്ധ്യവും അനുഭവപരിചയവും ഏകദേശം 6500 സാങ്കേതിക, മറ്റ് സപ്പോർട്ട് സ്റ്റാഫുകളുടെ പിന്തുണയുള്ള ഏകദേശം 3450 സജീവ ശാസ്ത്രജ്ഞരിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.

എയ്‌റോസ്‌പേസ്, എയ്‌റോനോട്ടിക്‌സ്, ഫിസിക്‌സ്, ഓഷ്യാനോഗ്രഫി, ജിയോഫിസിക്‌സ്, കെമിക്കൽസ്, ഡ്രഗ്‌സ്, ജീനോമിക്‌സ്, ബയോടെക്‌നോളജി, നാനോ ടെക്‌നോളജി തുടങ്ങി ഖനനം, ഇൻസ്‌ട്രുമെൻ്റേഷൻ, എൻവയോൺമെൻ്റൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്‌നോളജി തുടങ്ങി നിരവധി ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ CSIR ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.

സാമൂഹ്യ പോർട്ടലിൻ്റെ ഉദ്ദേശ്യം

ശാസ്ത്രജ്ഞരിൽ നിന്നുള്ള സമൂഹത്തിൻ്റെ പ്രതീക്ഷകൾ അനുദിനം വളരുകയാണ്, S&T യുടെ പരിവർത്തന ശക്തിയും അത് ശരിയാണ്.CSIR അതിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ ശക്തി പ്രയോജനപ്പെടുത്താനും രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രതീക്ഷകൾ നിറവേറ്റാനും പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്. ഇന്ത്യ ഇതുവരെ പ്രശംസനീയമായ പുരോഗതി കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, രാജ്യം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന നിരവധി വെല്ലുവിളികൾ ഇപ്പോഴും S&T ഇടപെടലുകളിലൂടെ പരിഹരിക്കാനാകും. ഇത്തരം പ്രശ്‌നങ്ങൾ/വെല്ലുവിളികൾ തിരിച്ചറിയാനും പരിഹാരം കാണാനും CSIR ആഗ്രഹിക്കുന്നു. സമൂഹത്തിലെ വ്യത്യസ്ത പങ്കാളികളിൽ നിന്ന് വെല്ലുവിളികളെയും പ്രശ്‌നങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള ഇൻപുട്ടുകൾ തേടുന്നതിനുള്ള ആ ദിശയിലേക്കുള്ള ആദ്യപടിയാണ് ഈ പോർട്ടൽ.

പ്രശ്ന ഡൊമെയ്നുകൾ

ഔഷധവും സുഗന്ധമുള്ളതുമായ സസ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കൃഷി
ഔഷധവും സുഗന്ധമുള്ളതുമായ സസ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കൃഷി

ഇന്ത്യൻ ജനസംഖ്യയുടെ മഹാഭൂരിപക്ഷത്തിൻ്റെയും പ്രാഥമിക ഉപജീവനമാർഗം കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളുമാണ്. ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള വിവിധ ലബോറട്ടറികളിൽ CSIR അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രധാന മേഖലയാണ് കാർഷിക ഗവേഷണം. പുഷ്പകൃഷിയും അരോമ മിഷനും ഈ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്.

ദുരന്തനിവാരണം
ദുരന്തനിവാരണം

ഭൂകമ്പം, രോഗങ്ങളുടെ വ്യാപനം തുടങ്ങിയ വിവിധതരം മനുഷ്യനിർമിതവും പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങൾക്കും ഇന്ത്യ ഇരയാകുന്നു.ഭൂകമ്പത്തെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന ഭവന സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും സമീപകാല പകർച്ചവ്യാധി പോലുള്ള ദുരന്തങ്ങളിൽ ഭക്ഷ്യ ഉൽപന്നങ്ങളുടെയും മറ്റ് ഇടപെടലുകളുടെയും രൂപത്തിൽ ആശ്വാസം നൽകുന്നതിനുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യകൾ സ്ഥാപനത്തിനുണ്ട്.

ഊർജ്ജം, ഊർജ്ജ ഓഡിറ്റ്,ഉപകരണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യക്ഷമത
ഊർജ്ജം, ഊർജ്ജ ഓഡിറ്റ്,ഉപകരണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യക്ഷമത

അമൂല്യമായ ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സുകളുടെ സംരക്ഷണവും സമുചിതമായ ഉപയോഗവും ഇന്ത്യയെപ്പോലുള്ള ഒരു രാജ്യത്തിന് പരമപ്രധാനമാണ്. CSIR ൻ്റെ നിരവധി ലബോറട്ടറികളിൽ നടക്കുന്ന ഗവേഷണത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ് ഊർജ്ജവും ഊർജ്ജവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉപകരണങ്ങൾ. ഈ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഉപവിഭാഗത്തിൽ ഊർജ്ജ ഓഡിറ്റും ഉപകരണങ്ങളുടെ കാര്യക്ഷമത നിരീക്ഷിക്കലും ഉൾപ്പെടുന്നു.

പരിസ്ഥിതി
പരിസ്ഥിതി

ജനസംഖ്യയുടെ വലിയൊരു വിഭാഗത്തിന് ശരിയായ ജീവിതസാഹചര്യങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് നാം ജീവിക്കുന്ന പരിസ്ഥിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. ജലം,ശുചിത്വം, പരിസ്ഥിതിശാസ്ത്രം എന്നീ മേഖലകളിലെ സാധാരണക്കാരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെ ഒരു കൂട്ടം സംഘടന വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

ഫാം മെഷിനറി
ഫാം മെഷിനറി

കാർഷിക പ്രക്രിയകളുടെ കാര്യക്ഷമത മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും കാർഷിക വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും തദ്ദേശീയ കാർഷിക യന്ത്രങ്ങളുടെ ഉൽപന്ന വികസനം വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്.ചില ലബോറട്ടറികളിൽ ഫാം മെഷിനറി അധിഷ്ഠിത ഉൽപ്പന്ന വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നു. ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ സൊണാലിക ട്രാക്ടർ, ഇട്രാക്ടർ, കാർഷിക മാലിന്യങ്ങൾ മുതൽ സമ്പത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാങ്കേതികവിദ്യകൾ തുടങ്ങിയവ ഉൾപ്പെടുന്നു.

ആരോഗ്യപരിപാലനം
ആരോഗ്യപരിപാലനം

ഇന്ത്യയിലെ ആരോഗ്യ പരിപാലന സംവിധാനം നിരവധി വെല്ലുവിളികൾ നിറഞ്ഞതാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് ഗ്രാമീണ പശ്ചാത്തലത്തിൽ. ഈ മേഖലയിലെ CSIR-ൻ്റെ ഗവേഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ വ്യാപ്തി വിവിധ രോഗങ്ങളിൽ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. നിരീക്ഷണം, ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ, മറ്റ് പ്രധാന ഇടപെടലുകൾ എന്നിവയുടെ രൂപത്തിൽ കൃത്യമായ നടപടികളിലൂടെ COVID-19 പാൻഡെമിക്കിനെ ചെറുക്കുന്നതും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

കെട്ടിടങ്ങളും പാർപ്പിടവും നിർമ്മാണവും ഉൾപ്പെടെയുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ
കെട്ടിടങ്ങളും പാർപ്പിടവും നിർമ്മാണവും ഉൾപ്പെടെയുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ

രാജ്യത്തിൻ്റെ അപര്യാപ്തമായ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി CSIR ൻ്റെ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ലഭ്യമാണ്, ഇത് 'ആത്മ നിർഭർ ഭാരത്' എന്നതിനായുള്ള ശ്രമമാണ്. ഈ മേഖലയിൽ വികസിപ്പിച്ച ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ ചെലവ് കുറഞ്ഞതും താങ്ങാനാവുന്നതുമായ ഭവന സാങ്കേതികവിദ്യകൾ, മേക്ക്-ഷിഫ്റ്റ് ആശുപത്രികൾ, പോർട്ടബിൾ ആശുപത്രികൾ, ഭൂകമ്പത്തെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന ഘടനകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.

ലെതർ & ലെതർ പ്രോസസ്സിംഗ്
ലെതർ & ലെതർ പ്രോസസ്സിംഗ്

പാദരക്ഷകളിലും മറ്റ് ലെതർ ഉൽപന്നങ്ങളിലും ഇന്ത്യ മുന്നിലാണ്. ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് ലെതർ പ്രോസസ്സിംഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗവേഷണമാണ് പ്രധാനം. പ്രത്യേക വൈദഗ്ധ്യം ആവശ്യമുള്ള ഒരു പ്രധാന മേഖലയാണ് പാദരക്ഷകൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ പരിഹാരമാണ് CSIR ൽ നടക്കുന്നത്.

ഫൗണ്ടറി, മെറ്റൽ വർക്കിംഗ്, അനുബന്ധ ഖനികളും ധാതുക്കളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള  മെറ്റലർജി
ഫൗണ്ടറി, മെറ്റൽ വർക്കിംഗ്, അനുബന്ധ ഖനികളും ധാതുക്കളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള മെറ്റലർജി

ലോഹങ്ങളും ലോഹസങ്കരങ്ങളും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യാവസായിക മേഖലയുടെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗമാണ് മെറ്റലർജിയും ഫൗണ്ടറിയും.ഗവൺമെൻ്റിൻ്റെ ആത്മനിർഭർ ഭാരത് ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി നിരവധി CSIR ലാബുകളിൽ മെറ്റലർജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗവേഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടരുകയാണ്.

കുടി വെള്ളം
കുടി വെള്ളം

ജനസംഖ്യയുടെ ബഹുഭൂരിപക്ഷത്തിനും താങ്ങാനാവുന്ന വിലയിൽ കുടിവെള്ളത്തിൻ്റെ ലഭ്യത നഗര-ഗ്രാമ ഇന്ത്യ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ്. സാധാരണക്കാരൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഈ സുപ്രധാന മേഖലയിൽ CSIR സജീവമായ ഗവേഷണം നടത്തുന്നു.

ഗ്രാമീണ വ്യവസായം
ഗ്രാമീണ വ്യവസായം

ഗ്രാമീണ വ്യവസായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. ഗ്രാമീണ വ്യവസായത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള നിരവധി CSIR ഉൽപ്പന്നങ്ങളുണ്ട്.ഗ്രാമീണ വ്യവസായ മേഖലയിൽ CSIR ഈ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു.

അക്വാകൾച്ചർ
അക്വാകൾച്ചർ

CSIR ലബോറട്ടറികൾ ഫിഷറീസ് മേഖലകളിലെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിൽ പരിശീലനത്തിലും ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിലും രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ മത്സ്യബന്ധന മേഖലയ്ക്കും വൈദഗ്ധ്യമുള്ള വിടവ് വിശകലനം നടത്തുന്നതിനും നേതൃത്വം നൽകുന്നു.

നൈപുണ്യ വികസനം (നഗരവും & ഗ്രാമവും)
നൈപുണ്യ വികസനം (നഗരവും & ഗ്രാമവും)

വ്യവസായത്തിൻ്റെ മിക്കവാറും എല്ലാ മേഖലകൾക്കും മനുഷ്യവിഭവശേഷി വികസനവും നൈപുണ്യവും വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്.CSIR സമൂഹത്തിന് പ്രസക്തിയുള്ള വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ ഉടനീളം വൈവിധ്യമാർന്ന നൈപുണ്യ വികസന പരിപാടികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

ടൈംലൈനുകൾ

31-ഡിസംബർ-2024

നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും:

  1. ഇന്ത്യയിൽ താമസിക്കുന്ന ഇന്ത്യക്കാർക്ക് വേണ്ടിയാണിത്.
  2. അപൂർണമായ അപേക്ഷകൾ പരിഗണിക്കില്ല.
  3. അനധികൃത സ്രോതസ്സുകളിലൂടെ ലഭിച്ചതോ അപൂർണ്ണമോ, കാര്യക്ഷമമല്ലാത്തതോ, വികലമായതോ, മാറ്റം വരുത്തിയതോ, പുനർനിർമ്മിച്ചതോ, വ്യാജമോ, ക്രമരഹിതമോ, വഞ്ചനാപരമോ ആയതോ ആയ എല്ലാ എൻട്രികളും സ്വയമേവ നിരസിക്കപ്പെടും.
  4. ഒരു കാരണവും നൽകാതെ ഏതെങ്കിലും സബ്മിഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കാനോ നിരസിക്കാനോ ഉള്ള അവകാശം CSIR-ൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്.
  5. ഉന്നയിക്കപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് CSIR ൻ്റെ തീരുമാനം അന്തിമവും നിർബന്ധിതവുമാണ്.
  6. പങ്കെടുക്കുന്നവർ എല്ലാ ആശയവിനിമയങ്ങളുടെയും വിവരങ്ങളുടെയും രഹസ്യ സ്വഭാവം കാത്തുസൂക്ഷിക്കും കൂടാതെ അത് മറ്റേതെങ്കിലും ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാനും പാടില്ല.
  7. അപേക്ഷകനും CSIR റും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ചോദ്യമോ തർക്കമോ അഭിപ്രായവ്യത്യാസമോ ഉണ്ടായാൽ, CSIR ൻ്റെ ഡയറക്ടർ ജനറലിൻ്റെ തീരുമാനം അന്തിമവും നിർബന്ധിതവുമാണ്.

ഡിസ്‌ക്ലൈമർ:

ഈ പോർട്ടലിലെ ഉള്ളടക്കങ്ങളുടെ കൃത്യത ഉറപ്പാക്കാൻ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ഏതെങ്കിലും നിയമപരമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ടെക്‌സ്‌റ്റിൻ്റെ കൃത്യമായ പുനർനിർമ്മാണമായി ഇതിനെ കണക്കാക്കരുത്. ഉള്ളടക്കത്തിൻ്റെ കൃത്യത, പൂർണ്ണത, പ്രയോജനം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും സംബന്ധിച്ച് CSIR ഒരു ഉത്തരവാദിത്തവും സ്വീകരിക്കുന്നില്ല, കൂടാതെ പോസ്റ്റുചെയ്ത എല്ലാ ചോദ്യത്തിനും / പ്രശ്നത്തിനും പ്രതികരിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനുമല്ല. പരിമിതികളില്ലാതെ, ഏതെങ്കിലും പിഴവ്, വൈറസ്, പിശക്, ഒഴിവാക്കൽ, തടസ്സം അല്ലെങ്കിൽ കാലതാമസം എന്നിവയുൾപ്പെടെ, ഈ പോർട്ടലിൻ്റെ ഉപയോഗത്തിൻ്റെ ഫലമായി ക്ലെയിം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഏതെങ്കിലും നഷ്ടം,നാശം, ബാധ്യത അല്ലെങ്കിൽ ചെലവുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് CSIR ബാധ്യസ്ഥനായിരിക്കില്ല. പരോക്ഷമായോ വിദൂരമായോ അതിനോടുള്ള ബഹുമാനം. ഈ വെബ്‌സൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള അപകടസാധ്യത ഉപയോക്താവിൽ മാത്രമാണ്. ഈ പോർട്ടൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, ഏതെങ്കിലും ഉപയോക്താവിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും പെരുമാറ്റത്തിന് CSIR ബാധ്യസ്ഥനല്ലെന്ന് ഉപയോക്താവ് പ്രത്യേകം അംഗീകരിക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ പോർട്ടലിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള മറ്റ് വെബ്‌സൈറ്റുകളിലേക്കുള്ള ലിങ്കുകൾ പൊതു സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ലിങ്ക് ചെയ്‌ത വെബ്‌സൈറ്റുകളുടെ ഉള്ളടക്കത്തിനോ വിശ്വാസ്യതയ്‌ക്കോ CSIR ഉത്തരവാദിയല്ല, മാത്രമല്ല അവയിൽ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ചപ്പാടുകളെ അംഗീകരിക്കണമെന്നില്ല. CSIR എല്ലായ്‌പ്പോഴും അത്തരം ലിങ്ക് ചെയ്‌ത പേജുകളുടെ ലഭ്യത ഉറപ്പുനൽകുന്നില്ല. ഈ നിബന്ധനകളിൽ നിന്നും വ്യവസ്ഥകളിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന ഏതൊരു തർക്കങ്ങളും, ഇന്ത്യയിലെ കോടതികളുടെ പ്രത്യേക അധികാരപരിധിക്ക് വിധേയമായിരിക്കും.