ടോയ് - കുട്ടികൾക്കായി ഇൻ്റർഗ്രേറ്റഡ് സ്റ്റോറീസ്

ആമുഖം

നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ടോയ് സ്റ്റോറീസ് ഏറ്റവും വലിയ നാഗരികതകളിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 5000 വർഷത്തെ പാരമ്പര്യം വഹിക്കുന്നു - സിന്ധു-സരസ്വതി അല്ലെങ്കിൽ ഹാരപ്പൻ നാഗരികത. ചെറിയ വണ്ടികൾ, നൃത്തം ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകൾ, ക്യൂബിക്കൽ ഡൈസ് തുടങ്ങിയ ആകർഷകമായ കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ മോഹൻജൊ-ദാരോ, ഹാരപ്പ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തി. ഈ പുരാതന കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ വിനോദം മാത്രമല്ല, തലമുറകളെ വിദ്യാസമ്പന്നരും പ്രചോദിപ്പിച്ചു. അവ നമ്മുടെ പൂർവ്വികരുടെ സർഗ്ഗാത്മകതയുടെയും ചാതുര്യത്തിൻ്റെയും തെളിവാണ്, ഇപ്പോൾ, നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഈ പാരമ്പര്യം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ട സമയമാണിത്.

ഇന്ത്യൻ കളിപ്പാട്ടങ്ങളുടെ കണ്ടെത്താനാകാത്ത സമ്പന്നമായ പൈതൃകം സംരക്ഷിക്കുകയും ഇന്നത്തെ തലമുറയ്ക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ, കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയം മൈഗവുമായി സഹകരിച്ചാണ് അഖിലേന്ത്യാ മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ടോയ് - കുട്ടികൾക്കായി ഇൻ്റർഗ്രേറ്റഡ് സ്റ്റോറീസ് വളർന്നുവരുന്ന എഴുത്തുകാരുടെയും ചിത്രകാരന്മാരുടെയും അതിരുകളില്ലാത്ത സർഗ്ഗാത്മകത പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിനും, ഇന്ത്യയുടെ കളിപ്പാട്ട പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ ഈ ശ്രദ്ധേയമായ കഥകളെ ഊർജ്ജസ്വലവും ആകർഷകവുമായ കുട്ടികളുടെ പുസ്തകങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്നതിന് ഇന്ത്യയുടെ കളിപ്പാട്ട പാരമ്പര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു.

തീം / വിഷയം

മത്സരത്തിൻ്റെ തീം/വിഷയം ഇതാണ്: ഇന്ത്യയുടെ കളിപ്പാട്ട പാരമ്പര്യത്തെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ക്രിയേറ്റീവ് കുട്ടികളുടെ പുസ്തകം’.

 • കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ എങ്ങനെ സംയോജിപ്പിക്കും എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ ഒരു റോഡ്മാപ്പിനൊപ്പം കമ്പ്യൂട്ടർ-ടൈപ്പ് ചെയ്ത കൈയെഴുത്തുപ്രതി സമർപ്പിക്കണം.
 • ഈ മത്സരത്തിന് പ്രായപരിധിയില്ല.
 • പങ്കെടുക്കുന്നവർ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ കളിപ്പാട്ട കഥയുടെ രൂപത്തിൽ ഒരു കൈയെഴുത്തുപ്രതി സമർപ്പിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നഗര-ഗ്രാമീണ പ്രദേശങ്ങളിലെ നിലവിലുള്ള കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു കഥാപുസ്തകം സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും, അതുവഴി കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ,കളികൾ, പാവകൾ മുതലായവ ഉപയോഗിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് സന്തോഷകരമായ രീതിയിൽ പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും കഴിയും.

ഫോർമാറ്റ്

 • പങ്കെടുക്കുന്നവർ കമ്പ്യൂട്ടർ ടൈപ്പ് ചെയ്ത കൈയെഴുത്തുപ്രതി സമർപ്പിക്കണം.

നടപ്പാക്കലും കൃത്യനിര്‍വ്വഹണവും

നാഷണൽ ബുക്ക് ട്രസ്റ്റ്, ഇന്ത്യ (ബിപി വിഭാഗത്തിന് കീഴിൽ, വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയം, ഇന്ത്യാ ഗവൺമെൻ്റ്) നടപ്പിലാക്കുന്ന ഏജൻസി എന്ന നിലയിൽ ഘട്ടം ഘട്ടമായുള്ള നിർവ്വഹണം ഉറപ്പാക്കും.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടപടിക്രമം

 • മൈഗവ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ ഹോസ്റ്റുചെയ്യുന്ന ഒരു അഖിലേന്ത്യാ മത്സരത്തിലൂടെ മൊത്തം 3 മികച്ച എൻട്രികൾ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടും. https://innovateindia.mygov.in
 • കയ്യെഴുത്തുപ്രതികൾ ഹിന്ദി / ഇംഗ്ലീഷിൽ മാത്രമേ എഴുതാൻ കഴിയൂ.
 • NBT രൂപീകരിക്കുന്ന സമിതിയാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുക.
 • 2023 സെപ്റ്റംബർ 20 മുതൽ 2023 നവംബർ 30 വരെയാണ് മത്സരം.
 • മത്സരാർത്ഥികൾ കുറഞ്ഞത് 3000 വാക്കുകളും 5000 വാക്കുകളും ഉള്ള ഒരു കൈയെഴുത്തുപ്രതിയോ കഥയോ സമർപ്പിക്കണം,കൈയെഴുത്തുപ്രതിയുടെ വിഭജനം ഇപ്രകാരമാണ്:
  • സംഗ്രഹം
  • ചാപ്റ്റർ പ്ലാൻ
  • സാമ്പിൾ അധ്യായങ്ങൾ
  • ഗ്രന്ഥസൂചികയും റഫറൻസുകളും
 • പ്രായപരിധി ഇല്ല.
 • കയ്യെഴുത്തുപ്രതിയുടെ സമർപ്പണം മൈഗവ് വഴി 2023 നവംബർ 30 രാത്രി 11.45 വരെ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ.
 • സബ്മിഷൻ ശേഷം ബുക്ക് പ്രൊപ്പോസലിൻ്റെ വിഷയം മാറ്റാൻ അനുവദിക്കില്ല.
 • ഒരാൾക്ക് ഒരു എൻട്രി മാത്രമേ ഉണ്ടാകാവൂ. നേരത്തെ സമർപ്പിച്ചവർക്ക് വീണ്ടും എൻട്രി സമർപ്പിക്കാം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ, അവർ ആദ്യം സമർപ്പിച്ച എൻട്രി പിൻവലിച്ചതായി കണക്കാക്കും.പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരു എൻട്രി മാത്രമേ മൂല്യനിർണ്ണയം ചെയ്യപ്പെടുകയുള്ളൂ.

സമയപരിധി

ആരംഭിക്കുന്ന തീയതി സെപ്റ്റംബർ 20
സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി നവംബർ 30

സ്കോളർഷിപ്പ്

തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന മൂന്ന് വിജയികൾക്ക് മത്സരത്തിന് കീഴിൽ വികസിപ്പിച്ച പുസ്തകങ്ങൾക്ക് NBT മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കനുസൃതമായി റോയൽറ്റി സഹിതം രൂപ 50,000/- വീതം സ്കോളർഷിപ്പ് നൽകും.