નવા ફોજદારી કાયદાઓ પર જાગૃતિ કાર્યક્રમ

સંક્ષિપ્ત પરિચય

ભારતીય સંસદે ફોજદારી ન્યાય પ્રણાલીમાં પરિવર્તનકારી પગલું ભર્યું છે, જેમાં ત્રણ ઐતિહાસિક કાયદાઓ છેઃ ભારતીય દંડ સંહિતા, 1860, ફોજદારી કાર્યરીતિ સંહિતા, 1973, અને ભારતીય પુરાવા અધિનિયમ, 1872, ભારતીય ન્યાય સંહિતા, 2023, ભારતીય નાગરિક સુરક્ષા સંહિતા, 2023, અને ભારતીય શક્તિ અધિનિયમ, 2023, અનુક્રમે ભારતીય ન્યાય સંહિતા, 2023. ન્યાયના ભારતીય મૂલ્યો (ન્યાય)ના પાયા પર રચાયેલા આ નવા કાયદાઓ શિક્ષાત્મકમાંથી ન્યાયલક્ષી અભિગમ તરફના બદલાવનો સંકેત આપે છે, જે ભારતીય ન્યાય પદ્દતીનું પ્રતિબિંબ પાડે છે.

મુખ્ય ધ્યેય ફોજદારી ન્યાય પ્રણાલીની રચના કરવાનો છે, જે માત્ર નાગરિકોના અધિકારોનું જ રક્ષણ કરતી નથી, પરંતુ કાયદાના શાસનને પણ સમર્થન આપે છે, જે તમામ માટે સુલભ અને ઝડપી ન્યાય સુનિશ્ચિત કરે છે. આ સુધારો ભારતમાં ન્યાયસંગત, આધુનિક અને ન્યાયી કાનૂની માળખા તરફની નોંધપાત્ર હરણફાળનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.

ઇવેન્ટની વિગતો

  • નવા કાયદાઓની મુખ્ય લાક્ષણિકતાઓ વિશે  નાગરિકોમાં જાગૃતિ લાવવા માટે 1 જુલાઈ, 2024 થી નવા ફોજદારી કાયદાઓ અમલમાં આવશે.
  • દરેક પોલીસ સ્ટેશનના ઓફિસર-ઇન-ચાર્જ (OIC) કાર્યક્રમોનું આયોજન કરશે.
  • આ કાર્યક્રમમાં ભાગ લેનારાઓમાં મહિલાઓ, યુવાનો, વિદ્યાર્થીઓ, વરિષ્ઠ નાગરિકો, નિવૃત્ત પોલીસ અધિકારીઓ, અગ્રણી વ્યક્તિઓ, સ્વ-સહાય જૂથોના સભ્યો, આંગણવાડી કેન્દ્રો, સ્થાનિક શાંતિ સમિતિઓ અને શાળાઓ અને કોલેજો જેવી શૈક્ષણિક સંસ્થાઓનો સમાવેશ થઈ શકે છે.
  • OICએ ઇવેન્ટ્સના હાઇ-રિઝોલ્યુશન ચિત્રો સબમિટ કરવા પડશે.

મહત્વપૂર્ણ તારીખો

પ્રારંભ તારીખ 1 જુલાઈ 2024
અંતિમ તારીખ 29 જુલાઈ 2024