ரோபோடிக்ஸ் குறித்த தேசிய மூலோபாய வரைவு

பற்றி

ரோபோடிக்ஸ் தேசிய மூலோபாய வரைவு 2030 க்குள் ரோபோட்டிக்ஸில் இந்தியாவை உலகளாவிய தலைவராக நிலைநிறுத்துவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. உலகளாவிய மதிப்புச் சங்கிலியில் இந்தியாவின் ஒருங்கிணைப்பை மேலும் மேம்படுத்துவதற்காக 27 துணைத் துறைகளில் ஒன்றாக ரோபோட்டிக்ஸை அடையாளம் கண்டுள்ள மேக் இன் இந்தியா 2.0 ஐ இது கட்டமைக்கிறது.

ரோபோ தொழில்நுட்பத்தின் கண்டுபிடிப்பு சுழற்சியில் அனைத்து தூண்களையும் வலுப்படுத்துவதில் இந்த மூலோபாயம் கவனம் செலுத்துகிறது, அதே நேரத்தில் இந்த தலையீடுகளை திறம்பட செயல்படுத்துவதை உறுதி செய்வதற்கான வலுவான நிறுவன கட்டமைப்பை வழங்குகிறது. இந்த ரோபோ தொழில்நுட்பத்தை இந்தியாவில் கண்டுபிடிப்புகள், மேம்பாடு, நிலைநிறுத்துதல் மற்றும் ஏற்றுக்கொள்வதை ஊக்குவிக்க அனைத்து தொடர்புடைய பங்குதாரர்களின் ஈடுபாட்டை உறுதி செய்வதற்காக ஒரு முழு சுற்றுச்சூழல் அணுகுமுறை பின்பற்றப்படுகிறது.

MeitY ரோபோடிக்ஸ் குறித்த வரைவு தேசிய மூலோபாயம் குறித்து பொதுமக்களின் கருத்துக்களை வரவேற்கிறது.

காலவரிசை

துவக்க தேதி: செப்டம்பர் 4, 2023
இறுதி நாள்: 31st October, 2023

கிளிக் 'இங்கே ரோபோடிக்ஸ் குறித்த வரைவு தேசிய மூலோபாயத்தைக் காண.