ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਰਣ-2024 ਲਈ ਡੇਟਾ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਹੈਕਾਥੌਨ

ਇਸ ਬਾਰੇ

ਅਸੀਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਰਗ, ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਭਾਗ (DARPG) ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਲਈ ਡਾਟਾ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਨਵੀਨਤਾ 'ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਹੈਕਾਥੌਨ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

DARPG ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਾਟਾ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੈਕਾਥੌਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਗਿਆਤ, ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਡੇਟਾਸੈੱਟ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ DARPG ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਹੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੁਆਰਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਜਾਂ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸਮੱਸਿਆ ਵੇਰਵੇ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੀਚ-ਟੂ-ਟੈਕਸਟ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦਾ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ AI/ML ਮਾਡਲਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੈਟਬੋਟ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਕਲੱਸਟਰਿੰਗ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਰਗੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਵਿਧੀ, ਨਾਲ ਹੀ DARPG ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਲਈ UI/UX ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਵਾਧਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਚੈਲੰਜ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ:

ਸਰਵਉੱਤਮ 3 ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਹੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਇਨਾਮਾਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ:

 • ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਡਾਟਾ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੱਲ ਲਈ;
 • ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਡਾਟਾ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੱਲ ਲਈ; ਅਤੇ,
 • ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਤੀਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਡਾਟਾ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੱਲ ਲਈ।

ਹਰੇਕ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ 5 ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 18 ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਗੀਦਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਖੋਜਕਰਤਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਮੱਸਿਆ ਵੇਰਵੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਿਆਤ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਡੇਟਾਸੈੱਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ DARPG ਦੁਆਰਾ ਹੋਰ ਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਭਾਗੀਦਾਰੀ

 • ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ:
  • ਵਿਦਿਆਰਥੀ/ਖੋਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀ/ਵਿਅਕਤੀ
  • ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਰਟ ਅੱਪਸ/ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ)
 • ਭਾਗੀਦਾਰ(ਰਾਂ) ਦੀ ਉਮਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 18 ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
 • ਭਾਗੀਦਾਰ ਆਦਰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁਨਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟੀਮ ਲੀਡ ਸਮੇਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
 • ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਟੀਮ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੀਮ ਲੀਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
 • NIC ਅਤੇ DARPG ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹੈਕਾਥੌਨ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ

 • ਸਾਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਪਰਿਚੈ (Janparichay) ਵਿਖੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ: ਲਿੰਕ- ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਯੂਜ਼ਰ https://event.data.gov.in 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਲੌਗਇਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੈਕਾਥੌਨ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਗੀਦਾਰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਮ ਵੇਰਵੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
 • ਇੱਕ ਟੀਮ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਟੀਮ ਦਾ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟੀਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਨਲਾਈਨ ਹੈਕਾਥੌਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ

 • ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਆਨਲਾਈਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
 • ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਖੋਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਵਿਅਕਤੀ, ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਰਟ ਅੱਪਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।
 • ਹੈਕਾਥੌਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੱਲ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ 45 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ।
 • ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਵੈਂਟ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਿੰਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ - https://event.data.gov.in.
 • DARPG 1 ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਹੈਕਾਥੌਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਡੇਟਾਸੈੱਟ (ਅਗਿਆਤ ਅਤੇ ਹੈਸ਼ਡ) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ, ਚੈਲੰਜ ਦੇ ਇਸ ਲਿੰਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ - https:// event.data.gov.in/challenge/darpg-challenge-2024
 • ਹੱਲ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ GIT (https://www.github.com) ਰਿਪੋਜ਼ਟਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੋਡ ਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪਿਕ ਡੈਮੋ/ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
 • ਆਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ, DARPG ਦੁਆਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
  • ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਸੋਰਸ ਕੋਡ ਰਿਪੋਜ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਡੈਮੋ/ ਫੀਚਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰੋ
  • ਵੀਡੀਓ ਲਿੰਕ (ਵਿਕਲਪਿਕ)
  • ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ PDF ਵਿੱਚ
  • ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫਾਈਲ/ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ PDF ਵਿੱਚ (ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ)
  • UI/UX ਡਿਜ਼ਾਈਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ SVG ਫਾਈਲ(ਲਾਂ)
 • ਸੰਭਾਵਿਤ ਹੱਲ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਉੱਘੀ ਜਿਊਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ, ਅਕਾਦਮਿਕ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਉਦਯੋਗ ਆਦਿ ਦੇ ਮਾਹਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ DARPG ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੂਚੀਬੱਧ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਲ ਲਈ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਆਨਲਾਈਨ ਚੈਲੰਜ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣਾ ਵਾਲਾ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
 • DARPG ਚੁਣੇ ਗਏ ਹੱਲ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ।

ਸਮੱਸਿਆ ਵੇਰਵਾ

ਹੈਕਾਥੌਨ ਲਈ ਪੰਜ ਸਮੱਸਿਆ ਵੇਰਵੇ ਹਨ। ਚੈਲੰਜ ਪੇਜ ਉੱਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਟਾਸੈੱਟ ਦਾ ਲਿੰਕ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮੱਸਿਆ ਵੇਰਵੇ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

ਸਮੱਸਿਆ ਵੇਰਵਾ 1: ਵਿਸ਼ਾ ਕਲੱਸਟਰਿੰਗ/ਮਾਡਲਿੰਗ ਲਈ AI/ML-ਸੰਚਾਲਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਸਵੈ-ਵਰਗੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੱਲ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ/ਟਰੈਕਿੰਗ ਲਈ ਵਿਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਮੱਸਿਆ ਵੇਰਵਾ 2: ਇੱਕ AI/ML-ਸੰਚਾਲਿਤ ਚੈਟਬੋਟ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰੋ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ CPGRAMS ਪੋਰਟਲ (https://pgportal.gov.in) ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਮ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈ।

ਸਮੱਸਿਆ ਵੇਰਵਾ 3: ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੀਡਬੈਕ ਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਓਪਨ-ਸੋਰਸ ਸਪੀਚ-ਟੂ-ਟੈਕਸਟ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਟੂਲ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਓ। ਟੀਚਾ ਹਿੰਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹਿੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾਂ ਲਈ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਵਿੱਚ ਮਾਪਣਯੋਗ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਤ ਓਪਨ-ਸੋਰਸ ਹੱਲ ਨੂੰ ਸੋਧਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਹੈ।

ਸਮੱਸਿਆ ਵੇਰਵਾ 4: ਮੌਜੂਦਾ ਆਟੋ-ਰੂਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਲੌਗਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ ਇੱਕ AI/ML-ਸੰਚਾਲਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜੋ 1) ਗਲਤ ਏਜੰਸੀ/ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, 2) ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਆਦਤਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵਿਅਕਤੀ/ਏਜੰਸੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ 3) ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ/ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੱਲ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ DARPG ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੈੱਬ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ GRAI ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਮੱਸਿਆ ਵੇਰਵਾ 5: DARPG ਪੋਰਟਲ/ਟੂਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟ੍ਰੀ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਅਤੇ IGMS ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗਤਾ (ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ/ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ) ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ UI/UX ਹੱਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ।

ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ

ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ:

ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ

ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ

ਦੂਜਾ ਇਨਾਮ

ਦੂਜਾ ਇਨਾਮ

ਤੀਜਾ ਇਨਾਮ

ਤੀਜਾ ਇਨਾਮ

ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਇਹ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਡਾਟਾ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਨਵੀਨਤਾ 'ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਹੈਕਾਥੌਨ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਕੇ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੇਠਾਂ ਦੱਸੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ OGD ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਆਮ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੈਕਾਥੌਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੈਕਾਥੌਨ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਜਾਂ ਜੇਤੂਆਂ ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ, ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ:

 • ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੁਆਰਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਜਾਂ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸਮੱਸਿਆ ਵੇਰਵੇ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
 • ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।
 • ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਮ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
 • ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਟੀਮ ਵਾਸਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਮਾਈਗਵ/ਜਨਪਰਿਚੈ (Janparichay)/OGD ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਕਾਊਂਟ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਪਰਿਣਾਮ ਵਜੋਂ ਸਵੈ-ਚਲਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
 • ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਭਾਗੀਦਾਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਮੌਲਿਕਤਾ ਅਤੇ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਰਵਾ/ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
 • ਭਾਗੀਦਾਰ(ਰਾਂ) ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਜਾਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
 • ਜੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਿਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਠੇਕੇਦਾਰ, ਜਾਂ ਏਜੰਟ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਭਾਗੀਦਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਇਸ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਨਾਮ/ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਭਾਗੀਦਾਰ ਅੱਗੇ ਵਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ।
 • ਭਾਗੀਦਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਜਾਂ ਮਾਲਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
 • ਭਾਗੀਦਾਰ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ, ਦੁਰਭਾਵਨਾਪੂਰਨ, ਜਾਂ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
 • ਜੇਤੂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਭਾਗੀਦਾਰ(ਰਾਂ) ਦੁਆਰਾ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਬੱਗਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
 • ਜੇ ਕਿਸੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ DARPG/NIC ਕੋਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਗਾਊਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ।
 • ਜੇ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਜਿਊਰੀ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਜਿਊਰੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ/ਉਪਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਵੇਕ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
 • ਜਿਊਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਿਮ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
 • ਜੇ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ DARPG ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ/ਟੀਮ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਮਾਪਦੰਡ

ਸਾਰੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

 • ਮੂਲ-ਸਿਧਾਂਤ: ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਘਨਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਸਿਧਾਂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ;

 • ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਨੁਭਵ: ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਧਾਰਣ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਇੰਟਰਫੇਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ;

 • ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਤਮਕ (ਲੈਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ): ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਇਨਪੁੱਟਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ;

 • ਗੁਣਵੱਤਾ: ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ;

 • ਨਿਰੰਤਰਤਾ: ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ, ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਉਪਯੋਗਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ

 • ਤਕਨਾਲੋਜੀ: ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਿੱਚ AI, ML, Blockchain ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ

ਇਸ ਹੈਕਾਥੌਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ?

ਇਸ ਹੈਕਾਥੌਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਾਟਾ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੱਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।

ਹੈਕਾਥੌਨ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਖੋਜਕਰਤਾ, ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹੈਕਾਥੌਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਗੀਦਾਰ ਦੀ ਉਮਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 18 ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਭਾਗੀਦਾਰ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਹਾਂ, ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਟੀਮ ਲੀਡ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਕੋਈ ਭਾਗੀਦਾਰ ਕਈ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਭਾਗੀਦਾਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੀ DARPG ਅਤੇ NIC ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ?

ਨਹੀਂ, DARPG ਅਤੇ NIC ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈਕਾਥੌਨ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ।

ਹੈਕਾਥੌਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਇਵੈਂਟ ਪੇਜ 'ਤੇ ਜਾਓ - OGD ਈਵੈਂਟ ਵੈੱਬਸਾਈਟ

ਕੀ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਗਵ/ਜਨਪਰਿਚੈ (Janparichay ) ਜਾਂ OGD ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਹੈਕਾਥੌਨ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਵੇਰਵੇ ਕੀ ਹਨ?

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਇਵੈਂਟ ਪੇਜ ਉੱਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਮੱਸਿਆ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ।

ਕੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦੀ ਹੈ?

ਹਾਂ, ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (CPGRAMS) ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਭਾਗ (DARPG), ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਰਗ, ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਹੈ।

ਹੈਕਾਥੌਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਕੀ ਇਸ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ?

ਹੈਕਾਥੌਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਜੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਹਰੇਕ ਸਮੱਸਿਆ ਵੇਰਵੇ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡੇਟਾਸੈੱਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਹੈਕਾਥੌਨ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਕੀ ਹੈ?

ਹੈਕਾਥੌਨ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਕਸਿਤ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?

ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡੇਟਾਸੈੱਟ ਸਬੰਧਤ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਮੱਸਿਆ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਣਗੇ। ਸਬੰਧਿਤ ਸਮੱਸਿਆ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਡੇਟਾਸੈੱਟ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਈਵੈਂਟ ਪੇਜ 'ਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਮੱਸਿਆ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ।

ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਕੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਸਿਤ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ ਸਬੰਧਤ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਮੱਸਿਆ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਈਵੈਂਟ ਪੇਜ 'ਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਮੱਸਿਆ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਬੰਧਿਤ ਸਮੱਸਿਆ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ ਆਉਟਪੁੱਟ/ਹੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਕੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਜਿਊਰੀ ਹੋਵੇਗੀ?

ਹਾਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹਰੇਕ ਸਮੱਸਿਆ ਵੇਰਵੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਊਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਗੇ।

ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਲਈ ਕੀ ਇਨਾਮ ਹਨ?

ਸਾਰੀਆਂ 5 ਸਮੱਸਿਆ ਵੇਰਵੇ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ 3 ਸਰਵਉੱਤਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਊਰੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ:

 • ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਡਾਟਾ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੱਲ ਲਈ;

 • ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਡਾਟਾ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੱਲ ਲਈ; ਅਤੇ,

 • ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਤੀਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਡਾਟਾ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੱਲ ਲਈ।

ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਕੀ ਹਨ?

ਜਿਊਰੀ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗੀ:

 • ਮੂਲ-ਸਿਧਾਂਤ: ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਘਨਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਸਿਧਾਂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ;

 • ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਨੁਭਵ: ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਧਾਰਣ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਇੰਟਰਫੇਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ;

 • ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਤਮਕ (ਲੈਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ): ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਇਨਪੁੱਟਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ;

 • ਗੁਣਵੱਤਾ: ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ;

 • ਨਿਰੰਤਰਤਾ: ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ, ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਉਪਯੋਗਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ

 • ਤਕਨਾਲੋਜੀ: ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਿੱਚ AI, ML, Blockchain ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਨ?

ਹਾਂ, ਭਾਗੀਦਾਰ ਸਿਰਫ ਓਪਨ ਸੋਰਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸਲ ਸਮੱਗਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਭਾਗ (ਜੇ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ) ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਓਪਨ ਸੋਰਸ ਲਾਇਸੈਂਸ(ਸਾਂ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਕੀ ਭਾਗੀਦਾਰ ਕਿਸੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਨਤਮ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ AI, ML, ਆਦਿ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਕੋਈ ਭਾਗੀਦਾਰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੈਕਾਥੌਨ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੀ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਹਾਂ, ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਲਈ ਸਹੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜੇ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਕੀ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਕਈ ਅਕਾਊਂਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਨਹੀਂ, ਹੈਕਾਥੌਨ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਭਾਗੀਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਕ ਟੀਮ ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੌਲਿਕਤਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ?

ਹਾਂ, ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀ ਮੌਲਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਕੀ ਭਾਗੀਦਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਜਾਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਨਹੀਂ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹੈਕਾਥੌਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਜੇ ਕੋਈ ਭਾਗੀਦਾਰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਭਾਗ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਇਸ ਹੈਕਾਥੌਨ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਕੰਮਕਾਜੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਕੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਕੋਡ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਨ?

ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਮਾਲਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ adware, ransomware, spyware, virus, worm ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈਕਾਥੌਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸਨਮਾਨਿਤ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ ਜੇਤੂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੈਕਾਥੌਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ ਨੂੰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ।

ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਜਿਊਰੀ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ?

ਜਿਊਰੀ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਭਰੇ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਕੀ ਹੈਕਾਥੌਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ?

ਹਾਂ, DARPG ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈਕਾਥੌਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ

ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 2 ਜਨਵਰੀ, 2024
ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 1st March, 2024