તાજેતરની પહેલ

લિમ્ફેટિક ફિલેરિયાસિસ (હાથીપાંવ) પર પોસ્ટર મેકિંગ અને સ્લોગન લખવાની સ્પર્ધા

લિમ્ફેટિક ફિલેરિયાસિસ (હાથીપાંવ) પર પોસ્ટર મેકિંગ અને સ્લોગન લખવાની સ્પર્ધા

ભાગ લો
નવા ફોજદારી કાયદાઓ પર જાગૃતિ કાર્યક્રમ

નવા ફોજદારી કાયદાઓ પર જાગૃતિ કાર્યક્રમ

ભાગ લો
महिला एवं बाल सुरक्षा हेतु 3 नए कानून के प्रावधान- एक चर्चा

महिला एवं बाल सुरक्षा हेतु 3 नए कानून के प्रावधान- एक चर्चा

ભાગ લો
ટેકનોલોજી દ્વારા ખાદ્યના વિતરણમાં પરિવર્તન

ટેકનોલોજી દ્વારા ખાદ્યના વિતરણમાં પરિવર્તન

ભાગ લો
પરિવાર સાથે યોગ વિડીયો સ્પર્ધા

પરિવાર સાથે યોગ વિડીયો સ્પર્ધા

ભાગ લો
યોગા 2024 માટે પ્રાઈમ મિનિસ્ટર એવોર્ડ

યોગા 2024 માટે પ્રાઈમ મિનિસ્ટર એવોર્ડ

ભાગ લો
દેખો અપના દેશ, પીપલ્સ ચોઇસ 2024

દેખો અપના દેશ, પીપલ્સ ચોઇસ 2024

ભાગ લો
CSIR સોશિયલ પ્લેટફોર્મ 2024

CSIR સોશિયલ પ્લેટફોર્મ 2024

ભાગ લો
ઇન્ડિયા પિચ પાયલોટ સ્કેલ સ્ટાર્ટઅપ ચેલેન્જ

ઇન્ડિયા પિચ પાયલોટ સ્કેલ સ્ટાર્ટઅપ ચેલેન્જ

ભાગ લો
શિક્ષક પર્વ

શિક્ષક પર્વ

ભાગ લો