તાજેતરની પહેલ

નેશનલ ક્રિએટર્સ એવોર્ડ 2024

નેશનલ ક્રિએટર્સ એવોર્ડ 2024

ભાગ લો
નાગરિકોની ફરિયાદ નિવારણ માટે ડેટા-સંચાલિત ઇનોવેશન પર ઓનલાઇન હેકાથોન - 2024

નાગરિકોની ફરિયાદ નિવારણ માટે ડેટા-સંચાલિત ઇનોવેશન પર ઓનલાઇન હેકાથોન - 2024

ભાગ લો
વિઝન વિકસિત ભારત@2047 માટેના આઈડિયાઝ

વિઝન વિકસિત ભારત@2047 માટેના આઈડિયાઝ

ભાગ લો
ઇન્ડિયા પિચ પાયલોટ સ્કેલ સ્ટાર્ટઅપ ચેલેન્જ

ઇન્ડિયા પિચ પાયલોટ સ્કેલ સ્ટાર્ટઅપ ચેલેન્જ

ભાગ લો
શિક્ષક પર્વ 2022

શિક્ષક પર્વ 2022

ભાગ લો