વીર ગાથા પ્રોજેક્ટ 3.0

પરિચય

પ્રોજેક્ટ વીર ગાથાની સ્થાપના ગેલેન્ટરી એવોર્ડ પોર્ટલ (GAP) અંતર્ગત વર્ષ 2021માં કરવામાં આવી હતી, જેનો ઉદ્દેશ શૌર્ય પુરસ્કાર મેળવનારાઓના બહાદુરીના કાર્યોની વિગતો પ્રસારિત કરવાનો છે અને તેમાં આ બહાદુર જીવોની જીવનકથાઓ રજૂ કરવામાં આવી છે જેથી કરીને વિદ્યાર્થીઓમાં દેશભક્તિની ભાવના જગાવી શકાય અને તેમનામાં નાગરિક ચેતનાના મૂલ્યો જગાડવામાં આવે. પ્રોજેક્ટ વીર ગાથાએ શાળાના વિદ્યાર્થીઓને શૌર્ય પુરસ્કાર વિજેતાઓ પર આધારિત સર્જનાત્મક પ્રોજેક્ટ્સ/પ્રવૃત્તિઓ કરવા માટે એક પ્લેટફોર્મ પૂરું પાડીને આ ઉમદા ઉદ્દેશ્યને વધુ ગહન બનાવ્યો. આના ભાગરૂપે, વિદ્યાર્થીઓએ આ વીરતા પુરસ્કાર વિજેતાઓ પર કલા, કવિતાઓ, નિબંધો અને મલ્ટીમીડિયા જેવા વિવિધ માધ્યમો દ્વારા વિવિધ પ્રોજેક્ટ્સ તૈયાર કર્યા હતા અને સંરક્ષણ મંત્રાલય અને શિક્ષણ મંત્રાલય દ્વારા રાષ્ટ્રીય સ્તરે શ્રેષ્ઠ પ્રોજેક્ટ્સ એનાયત કરવામાં આવ્યા હતા.

આ પ્રોજેક્ટ દર વર્ષે પ્રજાસત્તાક દિવસની ઉજવણી સાથે સંકળાયેલો છે. વીરગાથાએ 2021-22માં આયોજિત વીરગાથા 1.0માં 8 લાખ અને 2022-23માં વીરગાથા 2.0.conductedમાં 19.5 લાખની ભાગીદારી સાથે અભૂતપૂર્વ સફળતા હાંસલ કરી છે. માનનીય રક્ષા મંત્રી અને માનનીય શિક્ષણ મંત્રીએ 'વીર ગાથા'ની પ્રશંસા કરી છેભારતના વિદ્યાર્થીઓમાં ક્રાંતિની શરૂઆત'.

સંરક્ષણ મંત્રાલય (MoD) શિક્ષણ મંત્રાલય (MoE) સાથે મળીને હવે શરૂ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે પ્રોજેક્ટ વીર ગાથા 3.0 વર્તમાન વર્ષ 2023-24માં શરૂ કરવા માટે નિર્ણય કર્યો છે.

વિષય અને શ્રેણીઓ

શ્રેણીઓ પ્રવુત્તિઓ સૂચનાત્મક વિષયો
ધોરણ 3 થી 5 કવિતા/ફકરો (150 શબ્દો)/પેઇન્ટિંગ/ડ્રોઈંગ/મલ્ટીમીડિયા પ્રેઝન્ટેશન/વિડિઓ I) મારા રોલ મોડેલ (વીરતા પુરસ્કાર વિજેતા) છે, જે મૂલ્યો મેં તેમના જીવનમાંથી શીખ્યા છે...

અથવા

ii) વીરતા પુરસ્કાર વિજેતાએ આપણા રાષ્ટ્ર માટે સર્વોચ્ચ બલિદાન આપ્યું છે. જો તેમની સ્મૃતિને જીવંત રાખવાની તક આપવામાં આવે તો હું ઈચ્છું છું.
અથવા

iii) રાણી લક્ષ્મીબાઈ મારા સ્વપ્નમાં આવ્યા. તે ઈચ્છતી હતી કે તેઓ દેશની સેવા માટે

અથવા

iv) 1857ના વિદ્રોહને ભારતીય સ્વતંત્રતાના પ્રથમ યુદ્ધ તરીકે ચિહ્નિત કરવામાં આવે છે. (સ્વાતંત્ર્ય સેનાનીનું નામ) ની જીવનકથા મને પ્રેરિત કરે છે કે હું

અથવા

v) સ્વતંત્રતા સંગ્રામમાં આદિવાસીઓના વિદ્રોહની ભૂમિકા.
ધોરણ 6 થી 8 કવિતા/ફકરો (300 શબ્દો)/પેઇન્ટિંગ/ડ્રોઇંગ/
મલ્ટિમીડિયા પ્રેઝન્ટેશન/વિડિઓ
ધોરણ 9 થી 10 કવિતા/નિબંધ (750 શબ્દો)/પેઇન્ટિંગ/ડ્રોઇંગ/
મલ્ટિમીડિયા પ્રેઝન્ટેશન/વિડિઓ
ધોરણ 11 થી 12 કવિતા/નિબંધ (1000 શબ્દો)/પેઇન્ટિંગ/ડ્રોઇંગ/
મલ્ટિમીડિયા પ્રેઝન્ટેશન/વિડિઓ

પ્રોજેક્ટ સમયરેખાઓ

પ્રોજેક્ટની નીચેની સમયમર્યાદાનું પાલન કરી શકાય છે

ટાઈમલાઈન/સમયરેખા વિવરણ
28 જુલાઈથી 30 સપ્ટેમ્બર 2023 સુધી રહેશે શાળા સ્તરે પ્રવૃત્તિઓના સંચાલન પછી, શાળા શ્રેણી દીઠ 01 શ્રેષ્ઠ એન્ટ્રી એટલે કે દરેક શાળામાંથી કુલ 04 એન્ટ્રીઓ, MyGov પોર્ટલ પર અપલોડ કરશે.

વર્ગ-1 (વર્ગ 3 થી 5) : 01 શ્રેષ્ઠ એન્ટ્રી
શ્રેણી -2 (કક્ષા 6 થી 8) : 01 શ્રેષ્ઠ એન્ટ્રી
કેટેગરી-3 (ક્લાસ 9 થી 10) : 01 શ્રેષ્ઠ એન્ટ્રી
શ્રેણી-4 (કક્ષા 11 થી 12) : 01 શ્રેષ્ઠ એન્ટ્રી

નોંધ: ધોરણ 5, 8 અને 10 સુધીના ઉચ્ચતમ વર્ગો ધરાવતી શાળાઓ પણ કુલ 4 એન્ટ્રીઓ સબમિટ કરી શકે છે. બ્રેકઅપ નીચે પ્રમાણે છે: -

(i). 10 સુધીની શાળાઓમાં ધો

શાળા વર્ગ-1, 2 અને 3 માં દરેકમાં 01 શ્રેષ્ઠ એન્ટ્રી સબમિટ કરશે.
શાળા વર્ગ-1, 2 અને 3 માંથી કોઈપણ એકમાં વધારાની એન્ટ્રી સબમિટ કરી શકે છે.
શાળા દ્વારા જમા કરાવવાની કુલ એન્ટ્રીઓ 04 છે.

(ii). 8 સુધીની શાળાઓમાં ધો

શાળા વર્ગ-1 અને 2 માં 01 શ્રેષ્ઠ એન્ટ્રી સબમિટ કરશે.
શાળા શ્રેણી-1 અને 2 માં બે વધારાની શ્રેષ્ઠ એન્ટ્રીઓ સબમિટ કરી શકે છે.
શાળા દ્વારા જમા કરાવવાની કુલ એન્ટ્રીઓ 04 છે.

(iii). ધોરણ 5 સુધીની શાળાઓમાં ધો

ધોરણ 5 સુધીની શાળા માટે માત્ર એક જ કેટેગરી હોવાથી શાળા વર્ગ-1માં 04 શ્રેષ્ઠ એન્ટ્રીઓ સબમિટ કરશે.
17 સપ્ટેમ્બરથી 17 ઓક્ટોબર 2023 સુધી
શાળાઓ દ્વારા સબમિટ કરાયેલી એન્ટ્રીઓનું જિલ્લા કક્ષાએ મૂલ્યાંકન કરવામાં આવશે. રાજ્ય/UTs દ્વારા નિમણૂંક કરાયેલા byDistrict સ્તરના નોડલ અધિકારીઓની નિમણૂંક કરવામાં આવશે નોડલ અધિકારીઓ / શિક્ષણ વિભાગ. મૂલ્યાંકન માટેની રૂબ્રિક્સ પરિશિષ્ટ l.

જિલ્લા સ્તરની શ્રેષ્ઠ એન્ટ્રીઓ જિલ્લા સ્તરના નોડલ અધિકારીઓ દ્વારા માયગવ પોર્ટલ દ્વારા રાજ્ય/ કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ સ્તરના નોડલ અધિકારીઓને મોકલવામાં આવશે.
19 ઓક્ટોબરથી 10 નવેમ્બર 2023 સુધી રહેશે
રાજ્ય / કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ સ્તરના નોડલ અધિકારીઓ દ્વારા રાજ્ય / કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ સ્તર પર બેડોન માટે જિલ્લા સ્તરના નોડલ અધિકારીઓ દ્વારા સબમિટ કરવામાં આવેલી એન્ટ્રીઓનું મૂલ્યાંકન. મૂલ્યાંકન માટેની રૂબ્રિક્સ પરિશિષ્ટ l.

રાજ્યો / UTs સ્તરના નોડલ અધિકારીઓ રાષ્ટ્રીય સ્તરના મૂલ્યાંકન માટે ભારત સરકારના શિક્ષણ મંત્રાલયને (44662 પોર્ટલ દ્વારા) શ્રેષ્ઠ એન્ટ્રીઓ (અનુલગ્નક II અનુસાર) આપશે.

રાજ્ય/કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ એ ટેલિફોનિક/વિડિઓ કોલ ઇન્ટરવ્યૂ અથવા યોગ્ય અન્ય કોઈ માધ્યમ દ્વારા રાષ્ટ્રીય સ્તરની પસંદગી માટે આપવામાં આવતી એન્ટ્રીની વાસ્તવિકતા અને મૌલિકતાની પુષ્ટિ કરવાની જરૂર પડશે.
14 નવેમ્બરથી 10 ડિસેમ્બર 2023 સુધી રાષ્ટ્રીય સ્તરે મૂલ્યાંકન (byMoEની રચના કરવા માટેની સમિતિ દ્વારા)
15 ડિસેમ્બર 2023 સુધી MoE byNational લેવલ કમિટીમાં રાષ્ટ્રીય કક્ષાના મૂલ્યાંકનના પરિણામ સબમિટ કરવા બાબત
20 ડિસેમ્બર 2023 સુધી MoEથી MoD સુધીના પરિણામોની આગેકૂચ જોવાશે

(*શાળાઓએ સબમિશનની છેલ્લી તારીખની રાહ જોવી જોઈએ નહીં. શાળા કક્ષાએ પ્રવૃત્તિઓ પૂર્ણ થતાંની સાથે જ અને દરેક શ્રેણીમાં 01 શ્રેષ્ઠ એન્ટ્રી શાળાઓ દ્વારા શોર્ટલિસ્ટ કરી, તેઓ આપેલ પોર્ટલ પર તે સબમિટ કરવી જોઈએ)

એન્ટ્રીઝનું મૂલ્યાંકન:

I) પ્રોજેક્ટ વીર ગાથા 3.0 માં 3 લેવલ હશે: જિલ્લા સ્તર, રાજ્ય/કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ સ્તર અને રાષ્ટ્રીય સ્તર.

ii) મૂલ્યાંકન દરેક સ્તરે એટલે કે જિલ્લા સ્તર, રાજ્ય સ્તર/કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ સ્તર અને રાષ્ટ્રીય સ્તર પર થશે. આર્મી સ્કૂલ/નેવી સ્કૂલ/એરફોર્સ સ્કૂલ/સૈનિક સ્કૂલ/અન્ય ફોર્સ સ્કૂલ/સ્ટેટ બોર્ડ સ્કૂલ/CBSE સ્કૂલના શિક્ષકોને નોમિનેશનના આધારે મૂલ્યાંકન માટે સામેલ કરવામાં આવશે.

iii) જિલ્લા કક્ષાએ મૂલ્યાંકન: રાજ્ય નોડલ અધિકારી/SPDs જિલ્લા સ્તરે એન્ટ્રીઓના મૂલ્યાંકન માટે જિલ્લા સ્તરના નોડલ અધિકારીઓની નિમણૂક કરશે. જિલ્લા કક્ષાએ મૂલ્યાંકન માટે જિલ્લા નોડલ અધિકારીઓ/જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારી DIET અને સંબંધિત રાજ્ય/કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ/જિલ્લાના અન્ય અધિકારીઓને સામેલ કરશે.

iv) રાજ્ય/કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ સ્તરે મૂલ્યાંકન: રાજ્ય/કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ સ્તરે મૂલ્યાંકનની જવાબદારી રાજ્ય/કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ અથવા SPDsના નોડલ અધિકારીઓની રહેશે. રાજ્ય/કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશના નોડલ ઓફિસર અથવા SPDs DIET/SCERT/સંબંધિત રાજ્ય/કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશના અન્ય શિક્ષણ અધિકારીઓને રાજ્ય/કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ સ્તરે મૂલ્યાંકન માટે જોડશે.

v) રાષ્ટ્રીય કક્ષાનું મૂલ્યાંકન: રાષ્ટ્રીય સ્તર પર મૂલ્યાંકન રાષ્ટ્રીય સ્તરની સમિતિ દ્વારા હાથ ધરવામાં આવશે, જેની રચના ભારત સરકારના શિક્ષણ મંત્રાલય દ્વારા કરવામાં આવશે.

પુરસ્કારો અને માન્યતાઓ

દરેક સ્તર પર વિજેતાઓ મળશે. વિજેતાઓની સંખ્યા નીચે મુજબ છે:

રાષ્ટ્રીય સ્તર - 100 વિજેતાઓ (સુપર 100). વીર ગાથા પ્રોજેક્ટ 3.0 ના 100 વિજેતાઓમાં (રાષ્ટ્રીય સ્તરે) અગાઉના સંસ્કરણોના કોઈ વીર ગાથા વિજેતાને સામેલ કરવામાં આવશે નહીં.

શ્રેણી: ધોરણ 3 થી 5 = 25 વિજેતાઓ
શ્રેણી: ધોરણ 6 થી 8 = 25 વિજેતાઓ
શ્રેણી: ધોરણ 9 થી 10 = 25 વિજેતાઓ
શ્રેણી: ધોરણ 11 થી 12 = 25 વિજેતાઓ

રાજ્ય/કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ સ્તર - બોર્ડને ધ્યાનમાં લીધા વગર રાજ્ય/કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ સ્તરે 08 વિજેતાઓ (દરેક શ્રેણીમાંથી બે) (સુપર 100 માં પસંદ થયેલા વિદ્યાર્થીઓનો સમાવેશ કરવામાં આવશે નહીં)

જિલ્લા કક્ષાએ - 04 વિજેતાઓ (દરેક શ્રેણીમાંથી એક). આમાં સુપર 100માં પસંદ થયેલા વિદ્યાર્થીઓ અને રાજ્ય/કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ સ્તરે પસંદ થયેલા વિદ્યાર્થીઓનો સમાવેશ કરવામાં આવશે નહીં.

જે વિદ્યાર્થીઓની એન્ટ્રી (CBSE/માયગવ) પોર્ટલ પર અપલોડ કરવામાં આવશે તેમને સહભાગિતા માટે ઈ-સર્ટિફિકેટ મળશે.

વિજેતાઓનું સન્માન

વિજેતાઓનું સન્માન: રાષ્ટ્રીય સ્તરે વિજેતાને ભારત સરકારના શિક્ષણ મંત્રાલય અને સંરક્ષણ મંત્રાલય દ્વારા સંયુક્ત રીતે સન્માનિત કરવામાં આવશે. દરેક વિજેતાને સંરક્ષણ મંત્રાલય દ્વારા રૂપિયા 10,000નું રોકડ ઇનામ આપવામાં આવશે. જિલ્લા અને રાજ્ય/ કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશના તમામ વિજેતાઓને સંબંધિત જિલ્લા અને રાજ્ય/ કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ દ્વારા સન્માનિત કરવામાં આવશે. રાજ્ય/કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ/જિલ્લા સ્તરે આપવામાં આવતા પુરસ્કારની રૂપરેખા રાજ્ય/જિલ્લા સત્તામંડળો દ્વારા નક્કી કરવામાં આવી શકે છે અને તે મુજબ બજેટ તૈયાર કરવામાં આવી શકે છે. તમામ વિજેતાઓને નીચે મુજબનું પ્રમાણપત્ર આપવામાં આવશે

 1. સંરક્ષણ મંત્રાલય અને શિક્ષણ મંત્રાલય, ભારત સરકાર દ્વારા સંયુક્ત રીતે સુપર 100માં પસંદગી પામેલા વિદ્યાર્થીઓને.
 2. સંબંધિત રાજ્ય/કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશના અગ્ર સચિવ/સચિવ શિક્ષણ દ્વારા રાજ્ય/કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ સ્તરે પસંદ કરાયેલા વિદ્યાર્થીઓને.
 3. જિલ્લા કક્ષાએ પસંદગી પામેલા વિદ્યાર્થીઓને - કલેક્ટર/જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ/ડેપ્યુટી કમિશનર અને જિલ્લા શિક્ષણાધિકારી/સંબંધિત રાજ્ય/યુટી-1 જીલ્લાના શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા નક્કી કરાયેલા યોગ્ય ઉચ્ચ અધિકારી દ્વારા સંયુક્ત રીતે.

પસંદ કરેલ એન્ટ્રીઝ અપલોડ કરવા માટેની માર્ગદર્શિકા

 1. આ માત્ર Non-CBSE શાળાઓના નોડલ અધિકારીઓને જ લાગુ પડે છે. કૃપા કરીને અરજી કરતા પહેલા શાળાનો UDISE કોડ તેમજ શાળાની અન્ય તમામ વિગતો તૈયાર રાખો.
 2. એક સ્કૂલમાંથી એક જ શ્રેણીમાં બહુવિધ એન્ટ્રીઝની મંજૂરી નથી.
 3. હવે સબમિટ કરો લિંક પર ક્લિક કરો, આ શાળાની વ્યક્તિગત વિગતો દાખલ કરવા માટે એક નવું પેજ ખુલશે.
 4. શાળાની વ્યક્તિગત વિગતો ભર્યા પછી, સબમિટ/નેક્સ્ટ બટન પર ક્લિક કરો. આ કવિતા/ફકરા/નિબંધ/પેઇન્ટિંગ/મલ્ટી-મીડિયા પ્રસ્તુતિ (જે પણ લાગુ પડે છે) ના વર્ગ-વાર સબમિશન્સ બનાવવા માટેનું પેજ ખોલશે.
 5. એન્ટ્રીઝ માત્ર JPEG/PDF ફોર્મેટમાં જ અપલોડ કરી શકાશે. શાળાઓના નોડલ અધિકારીઓને માયગવ પોર્ટલ પર અપલોડ કરતા પહેલા તમામ પસંદગીની એન્ટ્રી ફાઇલોને JPG/JPEG ફોર્મેટમાં કન્વર્ટ કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે
 6. જો કોઈ પણ એન્ટ્રીમાં સબમિશન ન કરેલ હોય તો તે ખાલી છોડી દીધેલ માની લેવામાં આવશે.
 7. અંતે, એપ્લિકેશન સબમિટ કરવા માટે "સબમિટ કરો" બટન પર ક્લિક કરો.
 8. કૃપા કરીને ખાતરી કરો કે અંતિમ સબમિશન કરવા પહેલાં વિદ્યાર્થીની વિગતો સચોટ છે. એકવાર અંતિમ સબમિશન કરવામાં આવે છે, તે સંપાદિત કરી શકાતી નથી.

પરિશિષ્ટ I

નિબંધ/ફકરાના મૂલ્યાંકન માટે રૂબ્રિક્સ
અ. નં. નિર્ણાયક ક્ષેત્ર 4 માર્ક્સ 3 માર્ક્સ 2 માર્ક્સ 1 માર્ક
1 અભિવ્યક્તિની મૌલિક્તા નવીન, વિશિષ્ટ
અભિગમ. તે ખૂબ જ
કલ્પનાશીલ અથવા સર્જનાત્મક છે
કેટલાક
સર્જનાત્મક, કલ્પનાશીલ, અથવા
અવિવેકી વિચારો રજૂ કરે છે જે
સામાન્યથી અલગ
થોડા
કલાત્મક, મૌલિક, અથવા
બહાર કલ્પનાશીલ વિચારો
સામાન્યથી અલગ છે
જે
કોઈ મૌલિક અથવા
કલ્પનાશીલ વિચારો અને
અવર્ણનીય
2 રજૂઆત કરતા નથી અભિવ્યક્તિ અત્યંત પ્રભાવશાળી છે અને સામગ્રી ખૂબ જ સારી રીતે સંગઠિત પ્રવાહીત હોય
અભિવ્યકિત અને
સામગ્રી સારી રીતે સંગઠિત
સંદેશને અનુસરવા ક્યારેક મુશ્કેલ હોય છે
અને સામગ્રી તદ્દન વ્યવસ્થિત છે
સંદેશ સમજી શકાતો નથી અને સામગ્રી
સારી રીતે સંગઠિત નથી
3 સમર્થન દલીલો ખૂબ જ સારી રીતે સમર્થિત છે (અંતર્દૃષ્ટિવાળા ઉદાહરણો, દલીલો અને વિગતો સાથે). નિબંધના લખાણમાં અવતરણો/ કલમો અને તેમના મહત્વનું મજબૂત વિશ્લેષણ શામેલ છે. દલીલો સારી રીતે સમર્થિત છે. મુખ્ય વિચારોને ટેકો આપવા માટે લેખક ચોક્કસ ઉદાહરણો, દલીલો અને વિગતોનો ઉપયોગ કરે છે. કેટલાક મુખ્ય મુદ્દાઓ અસમર્થિત છે. મુખ્ય વિચાર સ્પષ્ટ છે પરંતુ સમર્થન માહિતી ખૂબ સામાન્ય છે. કેટલાક મુખ્ય મુદ્દાઓ અસમર્થિત છે. મુખ્ય વિચાર કંઈક અંશે સ્પષ્ટ છે પરંતુ વધુ સમર્થન માહિતીની જરૂર છે
4 વિષય સાથે સુસંગતતા માહિતી વિષય સાથે સુસંગત છે અને તાજેતરના ઉદાહરણો ટાંકે છે. માહિતી વિષય સાથે સાથે સુસંગત છે કેટલીક માહિતી વિષય સાથે અસુસંગત છે ખૂબ ઓછી સુસંગતતા

મહત્તમ સ્કોર: 16

નોંધ:

1) જો નિબંધ/ફકરો વિષય સાથે સંબંધિત ન હોય તો, કોઈ ગુણ આપવામાં આવશે નહીં
2) જો શબ્દોની સંખ્યા 50 કે તેથી વધુ દ્વારા શબ્દ મર્યાદા કરતાં વધી જાય, તો અંતિમ સ્કોરમાંથી 2 ગુણ કાપી શકાય છે.

કવિતાના મૂલ્યાંકન માટે રૂબ્રિક્સ

અ. નં. નિર્ણાયક ક્ષેત્ર 4 માર્ક્સ 3 માર્ક્સ 2 માર્ક્સ 1 માર્ક
1 અભિવ્યક્તિની મૌલિક્તા નવીન, વિશિષ્ટ
અભિગમ. તે ખૂબ જ
કલ્પનાશીલ અથવા સર્જનાત્મક છે
કેટલાક
સર્જનાત્મક, કલ્પનાશીલ, અથવા
અવિવેકી વિચારો રજૂ કરે છે જે
સામાન્યથી અલગ
થોડા
કલાત્મક, મૌલિક, અથવા
બહાર કલ્પનાશીલ વિચારો
સામાન્યથી અલગ છે
જે
કોઈ મૌલિક અથવા
કલ્પનાશીલ વિચારો અને
અવર્ણનીય
2 રજૂઆત કરતા નથી અભિવ્યક્તિ અત્યંત પ્રભાવશાળી છે અને સામગ્રી ખૂબ જ સારી રીતે સંગઠિત પ્રવાહીત હોય
અભિવ્યકિત અને
સામગ્રી સારી રીતે સંગઠિત
સંદેશને અનુસરવા ક્યારેક મુશ્કેલ હોય છે
અને સામગ્રી તદ્દન વ્યવસ્થિત છે
સંદેશ સમજી શકાતો નથી અને સામગ્રી
સારી રીતે સંગઠિત નથી
3 કાવ્યાત્મક ઉપકરણો છે 6 અથવા વધુ કાવ્યાત્મક ઉપકરણો (સમાન અથવા અલગ) નો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે 4-5 કાવ્યાત્મક ઉપકરણો (સમાન અથવા અલગ) નો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે 2-3 કાવ્યાત્મક ઉપકરણો (સમાન અથવા અલગ) નો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે 1 કાવ્યાત્મક ઉપકરણ વપરાય છે
4 વિષય સાથે સુસંગતતા માહિતી વિષય માટે ખૂબ જ સંબંધિત છે અને તાજેતરના ઉદાહરણો ટાંકે છે માહિતી વિષય સાથે સાથે સુસંગત છે કેટલીક માહિતી વિષય સાથે અસુસંગત છે ખૂબ ઓછી સુસંગતતા

મહત્તમ સ્કોર: 16

નોંધવું: જો કવિતા વિષય સાથે સુસંગત ન હોય તો, કોઈ ગુણ એનાયત કરવામાં આવશે નહીં

મલ્ટિ-મીડિયા પ્રસ્તુતિના મૂલ્યાંકન માટે રુબ્રિક્સ

અ. નં. નિર્ણાયક ક્ષેત્ર 4 માર્ક્સ 3 માર્ક્સ 2 માર્ક્સ 1 માર્ક
1 અભિવ્યક્તિની મૌલિક્તા નવીન, વિશિષ્ટ
અભિગમ. તે ખૂબ જ
કલ્પનાશીલ અથવા સર્જનાત્મક,
કેટલાક
સર્જનાત્મક, કલ્પનાશીલ, અથવા
અવિવેકી વિચારો રજૂ કરે છે જે
સામાન્યથી અલગ
થોડા
કલાત્મક, મૌલિક, અથવા
બહાર કલ્પનાશીલ વિચારો
સામાન્યથી અલગ છે
જે
કોઈ મૌલિક અથવા
કલ્પનાશીલ વિચારો અને
અવર્ણનીય
2 રજૂઆત કરતા નથી અભિવ્યક્તિ અત્યંત પ્રભાવશાળી છે અને સામગ્રી ખૂબ જ સારી રીતે સંગઠિત પ્રવાહીત હોય
અભિવ્યકિત અને
સામગ્રી સારી રીતે સંગઠિત
સંદેશને અનુસરવા ક્યારેક મુશ્કેલ હોય છે
અને સામગ્રી તદ્દન વ્યવસ્થિત છે
સંદેશ સમજી શકાતો નથી અને સામગ્રી
સારી રીતે સંગઠિત નથી
3 સંવાદ બધા સભ્યો માટે સંતુલિત ભૂમિકા અને પાત્રો/પરિસ્થિતિઓને જીવનમાં લાવવા માટે સંવાદની યોગ્ય માત્રા છે અને તે વાસ્તવવાદી છે. બધા સભ્યોને સંતુલિત ભૂમિકા અને વાર્તાને જીવંત કરવા માટે સંવાદની યોગ્ય માત્રા છે, પરંતુ તે કંઈક અંશે અવાસ્તવિક છે. આ નાટકમાં સંતુલિત ભૂમિકા માટે તમામ સભ્યો માટે પૂરતા સંવાદ નથી અથવા તે ઘણી જગ્યાએ અવાસ્તવિક છે. સંતુલિત ભૂમિકા માટે તમામ સભ્યો માટે પૂરતા સંવાદ નથી અથવા તે સંપૂર્ણપણે અવાસ્તવિક છે
4 વિષય સાથે સુસંગતતા માહિતી વિષય માટે ખૂબ જ સંબંધિત છે અને તાજેતરના ઉદાહરણો ટાંકે છે માહિતી વિષય સાથે સાથે સુસંગત છે કેટલીક માહિતી વિષય સાથે અસુસંગત છે ખૂબ ઓછી સુસંગતતા

મહત્તમ સ્કોર: 16

નોંધ: જો વિડિઓ વિષય સાથે સંબંધિત ન હોય તો, કોઈ ગુણ આપવામાં આવશે નહીં

પેઇન્ટિંગ્સના મૂલ્યાંકન માટે રુબ્રિક્સ

અ. નં. નિર્ણાયક ક્ષેત્ર 4 માર્ક્સ 3 માર્ક્સ 2 માર્ક્સ 1 માર્ક
1 અભિવ્યક્તિની મૌલિક્તા નવીન, વિશિષ્ટ
અભિગમ. તે ખૂબ જ
કલ્પનાશીલ અથવા સર્જનાત્મક છે
કેટલાક
સર્જનાત્મક, કલ્પનાશીલ, અથવા
અવિવેકી વિચારો રજૂ કરે છે જે
સામાન્યથી અલગ
થોડા
કલાત્મક, મૌલિક, અથવા
બહાર કલ્પનાશીલ વિચારો
સામાન્યથી અલગ છે
જે
કોઈ મૌલિક અથવા
કલ્પનાશીલ વિચારો અને
અવર્ણનીય
2 રજૂઆત કરતા નથી અભિવ્યક્તિ અત્યંત પ્રભાવશાળી છે અને સામગ્રી ખૂબ જ સારી રીતે સંગઠિત પ્રવાહીત હોય
અભિવ્યકિત અને
સામગ્રી સારી રીતે સંગઠિત
સંદેશને અનુસરવા ક્યારેક મુશ્કેલ હોય છે
અને સામગ્રી તદ્દન વ્યવસ્થિત છે
સંદેશ સમજી શકાતો નથી અને સામગ્રી
સારી રીતે સંગઠિત નથી
3 ટેકનીક કલાકૃતિ રચના અદ્યતન તકનીકોની નિપુણતા દર્શાવે છે. બધી વસ્તુઓ યોગ્ય સ્થાને છે. કલાકૃતિ સારી ટેકનિક દર્શાવે છે. બધા પદાર્થો યોગ્ય સ્થાને છે. કલાકૃતિ કેટલાક ટેકનિક અને કલા અવધારણાઓની સમજ બતાવે છે કલાકૃતિમાં કલા વિભાવનાઓની તકનીક અને/અથવા સમજણનો અભાવ છે.
4 વિષય સાથે સુસંગતતા માહિતી વિષય માટે ખૂબ જ સંબંધિત છે અને તાજેતરના ઉદાહરણો ટાંકે છે માહિતી વિષય સાથે સાથે સુસંગત છે કેટલીક માહિતી વિષય સાથે અસુસંગત છે ખૂબ ઓછી સુસંગતતા

મહત્તમ સ્કોર: 16

નોંધ: જો પેઇન્ટિંગ વિષય સાથે સુસંગત ન હોય તો, કોઈ ગુણ આપવામાં આવશે નહીં