ભૂતકાળ પહેલ

2023>>>2024-06-14 21:51:13>>>2024-02-25 18:00:00
વિઝન વિકસિત ભારત@2047 માટેના આઈડિયાઝ

વિઝન વિકસિત ભારત@2047 માટેના આઈડિયાઝ

જુઓ
>>>2024-01-26 18:29:00
રાષ્ટ્રીય કક્ષાની ફિલ્મ સ્પર્ધા

રાષ્ટ્રીય કક્ષાની ફિલ્મ સ્પર્ધા

જુઓ
>>>2024-01-26 18:29:00
ODF પ્લસ એસેટ્સ ફોટોગ્રાફી ઝુંબેશ

ODF પ્લસ એસેટ્સ ફોટોગ્રાફી ઝુંબેશ

જુઓ
>>>2024-01-12 18:29:00
પરીક્ષા પે ચર્ચા 2024

પરીક્ષા પે ચર્ચા 2024

જુઓ
>>>2023-12-25 18:29:00
સ્વચ્છ ભારત મિશન – અર્બન 2.0 સ્વચ્છ શૌચાલય ચેલેન્જ

સ્વચ્છ ભારત મિશન – અર્બન 2.0 સ્વચ્છ શૌચાલય ચેલેન્જ

જુઓ
>>>2023-11-30 18:28:57
ટોય  બાળકો માટે ઇન્ટિગ્રેટેડ સ્ટોરીઝ

ટોય બાળકો માટે ઇન્ટિગ્રેટેડ સ્ટોરીઝ

જુઓ
>>>2023-11-15 18:29:00
AI ગેમચેન્જર્સ એવોર્ડ 2023

AI ગેમચેન્જર્સ એવોર્ડ 2023

જુઓ
>>>2023-10-31 18:29:00
યુવા પ્રતિભા (કુલીનરી ટેલેન્ટ હન્ટ)

યુવા પ્રતિભા (કુલીનરી ટેલેન્ટ હન્ટ)

જુઓ
>>>2023-10-31 18:29:00
રોબોટિક્સ પર નેશનલ સ્ટ્રેટજીનો ડ્રાફ્ટ

રોબોટિક્સ પર નેશનલ સ્ટ્રેટજીનો ડ્રાફ્ટ

જુઓ
>>>2023-09-30 18:29:00
વીર ગાથા 3.0

વીર ગાથા 3.0

જુઓ
>>>2023-09-17 18:29:00
ઇન્ડિયન સ્વચ્છતા લીગ 2.0

ઇન્ડિયન સ્વચ્છતા લીગ 2.0

જુઓ
>>>2023-08-21 18:29:00
ભારત ઈન્ટરનેટ ઉત્સવ

ભારત ઈન્ટરનેટ ઉત્સવ

જુઓ
>>>2023-07-31 18:29:00
G20 નિબંધ સ્પર્ધા

G20 નિબંધ સ્પર્ધા

જુઓ
>>>2023-07-20 18:29:00
યુવા પ્રતિભા (પેઇન્ટિંગ ટેલેન્ટ હન્ટ)

યુવા પ્રતિભા (પેઇન્ટિંગ ટેલેન્ટ હન્ટ)

જુઓ
>>>2023-07-16 16:30:00
યુવા પ્રતિભા (સિંગિંગ પ્રતિભા હન્ટ)

યુવા પ્રતિભા (સિંગિંગ પ્રતિભા હન્ટ)

જુઓ
>>>2023-07-14 18:29:00
NEP 2020ના અમલીકરણ પર શોર્ટ વીડિયો સ્પર્ધા NEP કી સમજ

NEP 2020ના અમલીકરણ પર શોર્ટ વીડિયો સ્પર્ધા NEP કી સમજ

જુઓ
>>>2023-07-10 11:30:00
યોગ માય પ્રાઇડ ફોટોગ્રાફી સ્પર્ધા

યોગ માય પ્રાઇડ ફોટોગ્રાફી સ્પર્ધા

જુઓ
>>>2023-06-26 18:29:00
ભશીની ગ્રાન્ડ ઇનોવેશન ચેલેન્જ

ભશીની ગ્રાન્ડ ઇનોવેશન ચેલેન્જ

જુઓ
>>>2023-05-20 18:29:00
આધાર  IT નિયમો

આધાર IT નિયમો

જુઓ
>>>2023-04-30 18:29:00
G20 સૂચનો

G20 સૂચનો

જુઓ
>>>2023-04-15 18:29:00
લિમ્ફેટિક ફિલેરિયાસિસ (હાથીપાવ) પર પોસ્ટર અને સ્લોગન સ્પર્ધા

લિમ્ફેટિક ફિલેરિયાસિસ (હાથીપાવ) પર પોસ્ટર અને સ્લોગન સ્પર્ધા

જુઓ
>>>2023-04-02 18:29:00
ATL મેરેથોન 2022-23

ATL મેરેથોન 2022-23

જુઓ
>>>2023-03-31 18:29:00
Share Cuisines of Your Region: Ek Bharat Shreshtha Bharat

Share Cuisines of Your Region: Ek Bharat Shreshtha Bharat

જુઓ
>>>2023-03-31 18:29:00
ટ્રાન્સફોર્મેટિવ ઇમ્પેક્ટના વિડિઓઝને આમંત્રણ આપવું

ટ્રાન્સફોર્મેટિવ ઇમ્પેક્ટના વિડિઓઝને આમંત્રણ આપવું

જુઓ
>>>2023-03-31 18:29:00
યોગ માટે પ્રધાનમંત્રી પુરસ્કાર

યોગ માટે પ્રધાનમંત્રી પુરસ્કાર

જુઓ
>>>2023-02-20 18:29:00
નિયમ 3(1)(b)(v)) હેઠળ મધ્યસ્થી દ્વારા યોગ્ય ખંત સાથે સંબંધિત IT (મધ્યસ્થી માર્ગદર્શિકા અને ડિજિટલ મીડિયા એથિક્સ કોડ) નિયમો, 2021માં સુધારાના મુસદ્દા પર પ્રતિભાવ આમંત્રિત કરવા

નિયમ 3(1)(b)(v)) હેઠળ મધ્યસ્થી દ્વારા યોગ્ય ખંત સાથે સંબંધિત IT (મધ્યસ્થી માર્ગદર્શિકા અને ડિજિટલ મીડિયા એથિક્સ કોડ) નિયમો, 2021માં સુધારાના મુસદ્દા પર પ્રતિભાવ આમંત્રિત કરવા

જુઓ
>>>2023-02-11 18:29:00
માયગવ ગેમેથોન

માયગવ ગેમેથોન

જુઓ
>>>2023-02-08 18:29:00
પરીક્ષા પે ચર્ચા 2023 PM ઇવેન્ટ

પરીક્ષા પે ચર્ચા 2023 PM ઇવેન્ટ

જુઓ
>>>2023-01-31 18:29:00
માયગવ ક્વિઝ પ્લેટફોર્મના ડેવલોપમેન્ટ માટે હેકાથોન

માયગવ ક્વિઝ પ્લેટફોર્મના ડેવલોપમેન્ટ માટે હેકાથોન

જુઓ
>>>2023-01-27 18:29:00
પરીક્ષા પે ચર્ચા 2023

પરીક્ષા પે ચર્ચા 2023

જુઓ
>>>2023-01-25 18:29:00
ઓનલાઈન ગેમિંગના સંબંધમાં IT (ઇન્ટરમિડિયરી ગાઇડલાઇન્સ અને ડિજિટલ મીડિયા એથિક્સ કોડ) રૂલ્સ, 2021માં સુધારાનો મુસદ્દો તૈયાર કરવો

ઓનલાઈન ગેમિંગના સંબંધમાં IT (ઇન્ટરમિડિયરી ગાઇડલાઇન્સ અને ડિજિટલ મીડિયા એથિક્સ કોડ) રૂલ્સ, 2021માં સુધારાનો મુસદ્દો તૈયાર કરવો

જુઓ
>>>2022-11-30 18:29:00
Veer Gatha 2.0

Veer Gatha 2.0

જુઓ